Siedlisko przyrodnicze - strona 5

Referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1267

zniszczenie cennych siedlisk przyrodniczych na tym terenie - siedliska kwaśnej buczyny, siedliska łęgu...

Struktura jezior

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1617

,humusowych ochrona-gat.roslin wskaznikowych,rezerwat przyrody, PN,PK,siedlisko przyrodnicze 3110 w sieci Nat...

Wykład - Pomnik przyrody

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze...

Ochrona przyrody

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Anna Miechówka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2373

kryteriów w całej UE tak aby zachować na nich siedliska przyrodnicze i gatunki o znaczeniu priorytetowym...

Wykład - Ochrona gatunkowa roślin

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 63
Wyświetleń: 560

innych dziko występujących gatunków lub ochrony siedlisk przyrodniczych jest konieczność ograniczenia poważnych...