Siedlisko przyrodnicze - strona 4

Administracja ochrony przyrody

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

, przede wszystkim w zakresie: Ochrony siedlisk przyrodniczych ( w tym roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową) Ochrony...

Wykład - Dyrektywy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

Dyrektywa 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory, zwana Dyrektywą...

Obszary chronione

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Andrzej Raczyk
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183

Ptasia ) dyrektywa w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny z 1992r. ( Dyrektywa...

Turystyka na obszarach chronionych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Małgorzata Zawilińska
 • Turystyka aktywna i kwalifikowana
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1400

, odtwarzanie zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, zwierząt lub siedlisk grzybów...