Siarczyny - strona 3

Drobnoustroje - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197

) Clostridia redukujące siarczyny- świadczą o starym, odległym w czasie zanieczyszczeniu kałowym...

Toksykologia - wykład1

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1526

siarczynu. Sprzęganie odbywa się z udziałem sulfotransferaz (frakcja cytoplazmatyczna; wątroba, nerki, mózg...

Odsiarczanie - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1708

i siarczyny stanowią zwykle odpad. SO2g = SO2aq ; SO2aq + H2O = H2SO3 = H+ + HSO3 -; Ca(OH)2 = Ca+2 + 2OH-; Ca...

Odpylacz przeciwbieżny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Mazur
 • Techniki oczyszczania spalin
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2240

z instalacji stanowią mieszaninę popiołu, siarczynu, siarczanu, chlorku, fluorku i węglanu wapnia...

Powstawanie substancji próchnicznych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Bernard Gross
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1386

, H2O, NH3, P (jako fosforany), S (jako siarczany i siarczyny), a także Ca, K, Mg i inne pierwiastki...

Mikroflora wody

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Mikrobiologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1596

siarczyny 20 0 Ogólna liczba bakterii w temp. 37C 1 10 Ogólna liczba bakterii w temp. 20C 1 100 typu...

Mediatory reakcji alergicznej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Anna Maria Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

, skurcze oskrzeli -siarczyny powodują: reakcję astmatyczną, objawy żołądkowo-jelitowe, świąd, pokrzywkę...