Rozkład produktów naftowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozkład produktów naftowych - omówienie - strona 1 Rozkład produktów naftowych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Rozkład produktów naftowych
Skala problemu:
Przerób ropy naftowej w PL wynosi ok. 16 mln ton rocznie
Główne produkty to:
Paliwa do silników wysokoprężnych- ponad 6 mln ton
Paliwa do silników z zapłonem iskrowym- ok. 4 mln ton
Oleje opałowe- ok. 4,5 mln ton
Oleje smarowe- 0,3 mln ton
Ponadto:
Importujemy ok. 3,5 mln ton różnych produktów gotowych (oleje, benzyny, smary).
Eksportujemy różne produkty gotowe w ilości 2 mln ton rocznie
Miejsce korozji:
Zbiorniki do magazynowania paliw
Rurociągi przemysłowe
Cysterny
Dystrybutory
Korozja paliw:
Namnażanie drobnoustrojów zachodzi głownie w dennej części zbiorników
Na granicy faz woda/ paliwo
W ograniczonym stopniu w samym paliwie
Przy stosunku objętościowym paliwo : woda jak 1000 : 1 zawartość drobnoustrojów w paliwie może dochodzić do 104/ml i 107/ml w wodzie.
Przyjmuje się, że zawartość bakterii i grzybów w ilości 102/ml w fazie olejowej i 5-102/ml w wodzie nie stanowi istotnego zagrożenia dla jakości paliw. Zagrożenie zaczyna być istotne, gdy liczba drobnoustrojów przekracza rząd wielkości 103/ml, zwłaszcza jeżeli są obecne bakterie redukujące siarczany np. Desulfovibrio desulfuricans.
Bakterie te oddychają beztlenowo tzw oddychanie siarczanowe, w trakcie którego redukują siarczany do H2S i S0 (siarki elementarnej)- związki o charakterze kwaśnym, powodują korozję wielu urządzeń.
Ponadto w zanieczyszczonych produktach naftowych mogą występować:
Bakterie z rodzajów:
Pseudomonas
Alcaligenes
Flavobacterium
Moraxella
Achromobacter
Acinetobacter
Bacillus
Grzyby z rodzajów:
Candida
Saccharomyces
Aspergillus
Penicillium
Cladosporium
Geotrichum
Korozja zbiornika paliwa:
Warstwa paliwa
Warstwa paliwa z kroplami wody
Bakterie i grzyby w kroplach wody
Otoczki śluzowe wytworzone przez mikroorganizmy
Warstwa śluzu w zemulgowanych kroplach paliwa
Korozja wżerowa wywołana rozwojem bakterii redukujących siarczyny
Konsekwencje rozwoju mikroflory:
Niekorzystne zmiany fizyko-chemiczne w składzie paliw poprzez rozkład niektórych węglowodorów wchodzących w skład paliw, a także dodatków uszlachetniających
Wydzielanie produktów przemiany materii (kw org, gazy), zmieniających pH paliw i powodujących korozję zbiorników


(…)

… paliwa
Zatykanie filtrów i przewodów paliwowych, różnych elementów wchodzących w skład urządzeń odpowiedzialnych za automatyczną regulację przesyłu i dystrybucję paliw
W skrajnych przypadkach perforację (rozszczelnienie) zbiorników, wyciek paliwa i zanieczyszczenie środowiska produktami ropopochodnymi
Biocydy stosowane w paliwach:
Zw org rtęci i cyny np. TBT, pochodne fenolu zawierające chlor np. PCP (niestosowane ze względu na duże zagrożenie dla środowiska w przypadku awarii
Zw uwalniające formaldehyd np. heksahydrotriazyny
Analogi polimeryczne czwartorzędowych soli amonowych: Busan 77
Preparaty zawierające aktywne wiązanie N-S w pierścieniu aromatycznym: Mar 71, Kathon FP- mieszanina 2 zw izotiazolowych
Skuteczność biocydów:
Stosowane biocydy powinny się rozdzielać pomiędzy fazę wodną i paliwową
Skuteczność biocydu jest największa, gdy jego stężenie w fazie wodnej jest 30 razy większe niż w fazie paliwowej
Stosowanie biocydów powinno mieć charakter profilaktyczny
Dodawanie biocydów do skażonych mikrobiologicznie paliw powoduje zabicie drobnoustrojów w dużej biomasie i zatykanie filtrów
Zapobieganie wzrostowi drobnoustrojów w paliwach:
Odprowadzanie w sposób ciągły fazy wodnej, zbierającej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz