Ekobiochemia drobnoustrojów

note /search

Korozja materiałów budowlanych nieorganicznych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1099

Korozja (inicjacja rozkładu) materiałów budowlanych nieorganicznych Czynniki fizyko-chemiczne: Kwaśne deszcze Ozon Promieniowanie UV Inne związki i czynniki fizyczne wpływające na strukturę i wytrzymałość materiałów Drobnoustroje: Spos...

Metabolizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1477

METABOLIZM Źródła węgla, energii i wodoru: Źródło energii: Światło Fotoorganotrofia Fotolitotrofia Substancje chemiczne Chemoorganotrofia Chemolitotrofia Źródło węgla: CO2 Chemolitotrofia Fotolitotrofia Substancje organiczne Chemoorganotrofia Fotoorganotrofia Donor wodoru: Substancje or...

Mikrobiologiczny rozkład drewna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1344

Mikrobiologiczny rozkład materiałów budowlanych-DREWNO Objawy rozkładu: 1) Morfologiczne: Przebarwienie i powierzchniowy wzrost drobnoustrojów na materiale (zwłaszcza grzybów) Wżery i ubytki materiałów Zniekształcenia np. pęcherze powłok malarskich Rozkład struktury np. rozłożenie emulsji olej...

Mikrobiologiczny rozkład innych materiałów budowlanych - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1337

MIKROBIOLOGICZNY ROZKŁAD INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Wyroby papiernicze Tapety: Wzrost na powierzchni tapety Wnikanie strzępek do papierowego podkładu i jego zmiękczanie Wytwarzanie w trakcie rozkładu celulozy, klejów, śluzów i wody (zapach stęchlizny- produkty metabolizmu) Wytwarzanie zarod...

Relacje między człowiekiem a środowiskiem - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

Relacje między człowiekiem a środowiskiem Człowiek a ekosystem: Ekosystem rozpatrywany jako jednostka ekologiczna obejmująca zbiór populacji organizmów (biocenoza) zamieszkujących jakiś teren i środowisko (biotop) tych populacji. Biocenoza + b...

Rozkład produktów naftowych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Rozkład produktów naftowych Skala problemu: Przerób ropy naftowej w PL wynosi ok. 16 mln ton rocznie Główne produkty to: Paliwa do silników wysokoprężnych- ponad 6 mln ton Paliwa do silników z zapłonem iskrowym- ok. 4 mln ton Oleje opałowe- ok. 4,5 mln ton Oleje smarowe- 0,3 mln ton Ponadto:...

Typy ekologiczne drobnoustrojów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1001

Typy ekologiczne drobnoustrojów Glebowy Wodny Pasożytniczy (w organizmach) Powietrze jako środowisko przebywania drobnoustrojów (powietrze nie jest naturalnych środowiskiem bytowania) Typ wodny (środowisko wodne): Ciągłość w czasie i przestrzeni (dyfuzja składników, rozmieszczenie substancji r...

Zanieczyszczenia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

ZANIECZYSZCZENIA Rodzaje zanieczyszczeń- czasy współczesne: 1) Substancje pochodzenia naturalnego: Ścieki komunalne Odpady przemysłu rolno-spożywczego 2) Ksenobiotyki- przyspieszamy obieg pierwiastków W formie skumulowanej- gromadzenie i eliminacja w trakcie lub na końcu procesu technologiczne...

Związki toksyczne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

ZWIĄZKI TOKSYCZNE Ksenobiotyki: Związki, które zostały wytworzone stosunkowo niedawno przez człowieka i większość drobnoustrojów nie posiada odpowiednich układów enzymatycznych, które mogłyby je transportować do wnętrza komórki i/lub przekształcać. W przypadku substancji o wyższej