Metabolizm - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Metabolizm - omówienie - strona 1  Metabolizm - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

METABOLIZM
Źródła węgla, energii i wodoru:
Źródło energii:
Światło Fotoorganotrofia
Fotolitotrofia
Substancje chemiczne Chemoorganotrofia
Chemolitotrofia
Źródło węgla:
CO2 Chemolitotrofia
Fotolitotrofia
Substancje organiczne Chemoorganotrofia
Fotoorganotrofia
Donor wodoru:
Substancje organiczne Chemoorganotrofia
Fotoorganotrofia
H2O Chemolitotrofia
H2S Fotolitotrofia
Sposób odżywiania
Źr en energii
Źr C węgla
Źr H wodoru
Org
Chemoorganotrofia
Subs org
Subs org
Subs org
Zw, grz, bak
Fotolitotrofia
Światło
CO2 H2O (H2S)
Roś zielone, bak, sinice
Fotoorganotrofia
Światło
CO2 Subs org
Niektóre bak
Chemolitotrofia
Subs nieorg
CO2 H2O
Niektóre bak
Generalnie mamy do czynienia z chemoorganotrofami
Obieg azotu:
Białko synteza / proteoliza R-CH(NH2)-COOH aminacja / amonifikacja NH4+
Z pkt widzenia rolnictwa: najkorzystniejsze jest tworzenie NH4+.
Z pkt widzenia oczyszczania ścieków: N2.
Przemiany azotanów:
NO3- (azotan) NO2- NO (tlenek azotu) a) NH2OH (hydroksyloamina NH3 (amoniak)
b) N2O (podtlenek azotu N2 Redukcja azotanu do amoniaku (amonifikacja) i azotu (denitryfikacja)
Katabolizm drobnoustrojów:
I etap- faza przygotowawcza:
Drobnoustroje nie są zdolne do pobierania subs wielkocząsteczkowych np. białek, ponieważ mają dużą masę cz, potrzebny byłby duży nakład energii (ATP), żeby się przedostały do wnętrza kom przez osłony. Trudno było by je pobierać specyficznie, bo jest dużo białek, lipidów itd.
Dlatego drobn wytwarzają na zewnątrz enzymy np. proteolityczne (hydrolityczne)
Zw wysokocząsteczkowe są rozkładane (hydrolizowane) do monomerów
Wielocukry heksozy
Tłuszcze glicerol + kw tłuszczowe
Białka AA
Kw nukleinowe nukleotydy
Drobnoustrój wtedy może w sposób selektywny pobierać to, co potrzebuje, bo są specyficzne układy transportowe do transportowania prostych zw:


(…)

… podczas rozerwania wiązań jest zbyt mała, żeby mogło powstać wiązanie wysokoenergetyczne. Dlatego energie jest uwalniana w postaci ciepła, które jest rozpraszane bioreaktor, pryzma- podnoszenie temperatury w wyniku uwalniania energii chłodzenie bioreaktora
II etap- faza przegrupowania:
Drobnoustrój pobiera zw do wnętrza, jest reorganizacja.
Związki proste mogą być bezpośrednio wykorzystane do budowy różnych struktur lub są przekształcane (degradowane) w głównych szlakach metabolicznych do 3 gł metabolitów:
Acetylo CoA
Kw alfa-ketoglutarowy
Kw szczawiooctowy
Powstaje już ATP, GTP (ale niewiele)
Przygotowanie do budowy struktur
III etap:
Głównym celem jest zyskanie energii
W zależności od tego, co jest głównym końcowym akceptorem elektronów i wodoru to mamy różne typy oddychania:
O2tlenowe
NO3-azotanowe
SO42…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz