Zanieczyszczenia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zanieczyszczenia - omówienie - strona 1 Zanieczyszczenia - omówienie - strona 2 Zanieczyszczenia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

ZANIECZYSZCZENIA
Rodzaje zanieczyszczeń- czasy współczesne:
1) Substancje pochodzenia naturalnego:
Ścieki komunalne
Odpady przemysłu rolno-spożywczego
2) Ksenobiotyki- przyspieszamy obieg pierwiastków
W formie skumulowanej- gromadzenie i eliminacja w trakcie lub na końcu procesu technologicznego (głównie metody fizyko-chemiczne). Istota polega na tym, żeby skumulować jeszcze na końcu procesu technologicznego, żeby nie rozprzestrzeniać do środowiska.
W postaci rozproszonej (dostające się celowo- np. środki ochrony roślin, lub niecelowo np. ze ściekami antybiotyki i inne zw)- rozkład z udziałem drobnoustrojów, subs toksyczne, w tym EDCs
3) Metale ciężkie- eliminujemy z obiegu pierwiastków, przekształcamy w formę trudnodostępną dla org
Oczyszczanie ścieków:
Ścieki surowe Kraty Piaskownik Osadniki wstępne || odtłuszczanie Ścieki wstępnie podczyszczone a) Oczyszczanie fizyko-chemiczne Ścieki oczyszczone
b) Oczyszczanie biologiczne Denitryfikacja, defosfatacja Ścieki oczyszczone
Metody oczyszczania biologicznego:
Metoda osadu czynnego
Met z unieruchomioną biomasą
Met gruntowe
Met beztlenowe
Najczęściej stosowane metody fizyko-chemiczne:
Odzyskiwanie:
Koagulacja
Zobojętnianie
Ekstrakcja
Sorpcja
Destylacja z parą wodną
Degradacja:
Utlenianie
Utlenianie silnym utleniaczem chemicznym
Spalanie: konwencjonalne, „mokre utlenianie”, metoda SCWO
Koagulacja:
Stosowane gł do oczyszczania ścieków z przemysłu garbarskiego, chemicznego, tekstylnego, zakładów mechanicznego przerobu węgla.
Polega na dodaniu do ścieków środków koagulacyjnych:
Siarczan glinu
Siarczan żelazowy
Siarczan żelazawy
Skrobia
Metody te pozwalają usunąć do 90% zanieczyszczeń. W przypadku zawiesin organicznych BZT5 może spaść o 80%.
Zobojętnianie:
Stosuje się gł przy ściekach przemysłu:
Chemicznego
Elektrochemicznego
Metalowego (obróbka metali- chłodziwa)
Polega na zobojętnieniu zawartych kwasów nieorganicznych:
Wodorotlenkiem wapnia lub
Węglanem wapnia
Powstają nierozpuszczalne lub rozpuszczalne sole.
Można też przepuszczać ścieki przez złoża mineralne np. dolomit.


(…)

… przez złoża mineralne np. dolomit.
Ścieki o pH alkalicznym zobojętnia się kwasami.
Ekstrakcja:
Stosowana jest przede wszystkim przy odpadach przemysłowych, gdzie ze ścieków wodnych można ekstrahować związki rozpuszczalne w rozpuszczalnikach nie mieszających się z wodą.
W ten sposób odzyskuje się np. fenole i zw pochodne ze ścieków zakładów koksochemicznych.
Metoda pozwala na obniżenie fenoli z 6g/l do 0,5g/l
Rozpuszczalniki są odparowywane z ekstraktów i używane ponownie.
Sorpcja:
Metoda stosowane gł do odzyskiwania cennych zw.
Jako czynnik adsorbujący stosuje się:
Węgiel aktywny
Torf
Popioły niektórych paliw
Ścieki miesza się z sorbentem i oddziela na drodze dekantacji lub przepuszcza przez kolumny
Najczęściej sorbenty stosuje się wielokrotnie po regeneracji złoża.
Destylacja z parą wodną:
Stosuje się głównie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz