Siarczki - strona 6

Opakowania szklane, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Opakowalnictwo i przechowywanie żywności
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1820

i miedzi Chromofory szkła brunatnego -siarczek żelaza i jony żelaza Szkło zielone jaskrawe barwione jonami...

Wietrzenie (konspekt)

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

w okolicach Tarnobrzega – rudy darniowe – bakterie żelaziste, – miedz rodzima i siarczki miedzi - bakterie...

Wykład 5, planowanie przestrzenne, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2520

- (FeS2) minerał żelaza z gromady siarczków, występuje we wszystkich rodzajach skał. Niekorzystny...

Kationy 3 - omówienie

 • dr Andrzej Ostrowski
 • Chemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1407

wodorotlenek, nie siarczek R: HNO3 na gor¹co: 3CoS + 8HNO3 -- 3 Co(NO3)2 + 3S + 2NO + 4H2O oboj. zas. 2AlCl3...

Gleby - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

. ferrooxidans - uzyskuje energię z utleniania Fe albo S (S, siarczki) T. thiooxidans - uzyskuje energię...

Chemia analityczna pytania z egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec
 • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

jodokowymi wtrącaja osad PbI2 o barwie żółtej ktory JEST rozpuszczalny w nadamiarze jodków. 6)Siarczek niklu...

Paleozoik - okresy geologiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

. Bazalty zieleńcowe - siarczki żelaza i siarczki miedzi. - ląd - strefa akumulacji - osady lądowe słonawe...

Rtęć i metylortęć - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2863

po przekształceniu w siarczek został poddany metylacji Irak (1971-2) – zatrucie zaprawą alkilortęciową zużytą...

Chemosynteza-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Rybiak
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1771

lub siarczkach). Siarka ta utleniana jest wówczas do postaci siarki cząsteczkowej lub siarczanów. Ponieważ jednym...