Siarczki - strona 5

Wentylacja w ładunkoznastwie

 • Akademia Morska w Gdyni
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1260

lub innych niebezpiecznych Siarczki – reagują z tlenem z powietrza, obniżając jego zawartość w powietrzu 16,5 – 16,7 % tlenu...

Siarka i jej związki

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

na siarczek żelazawy. Jest gazem bezbarwnym, palnym, silnie trującym, o przykrym zapachu zgniłych jaj...

Pęcherze z pochodzące z gazów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

niemetaliczne. W trakcie procesów odsiarczania, tworzą się ponadto siarczki. Najważniejszym wtrąceniem...

Minerały - wiadomości ogólne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Beata Szot
 • Materiały budowlane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

, złoto rodzime Au, srebro Ag, 2) siarczki: piryt FeSz, sfaleryt ZnS, galenit PbS, 3) tlenki: kwarc...

Ekosystemy DNA

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Filip Pniewski
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1162

oceaniczną, • Kominy powstają po tym jak z wody wytrącą się siarczki, zmienia się ich pH (jest zasadowe...

Stałe fizykochemiczne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

, zakładając jako elektrolit podstawowy KNO3. Rozpuszczalność siarczków Dla obliczania rozpuszczalności...

Stale węglowe, stop żelaza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1106

: podwyższa wytrzymałość stali, wpływa korzystnie na zgrzewalność, wiąże siarkę w siarczek manganu MnS...