Sprawozdanie z monitorowania środowiska przyrodniczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie z monitorowania środowiska przyrodniczego - strona 1 Sprawozdanie z monitorowania środowiska przyrodniczego - strona 2 Sprawozdanie z monitorowania środowiska przyrodniczego - strona 3

Fragment notatki:


SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ  Z MONITOROWANIA ŚRODOWISKA  PRZYRODNICZEGO Na ćwiczeniach z monitorowania środowiska przyrodniczego zajmowaliśmy się  badaniem różnych parametrów wody, gleby oraz osadów dennych. Mierzyliśmy m.in. pH,  twardość, zasadowość wody pobranej z Odry, czy też zawartość w niej chloru, wapnia oraz  magnezu. Glebę i osad denny badaliśmy natomiast pod kątem obecności w nich węglanów  oraz siarczków. 12 października  2010 r. udaliśmy się nad rzekę Odrę, w pobliżu ulicy Kożuchowskiej,  nieopodal kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego, aby pobrać próbkę wody, którą badaliśmy  przez kilka kolejnych zajęć. Pobraliśmy w sumie wodę do 6 butelek, ok. 1,5 l każda.  19 października  w laboratorium naszej uczelni zajmowaliśmy się badaniem pobranej tydzień  wcześniej wody. Dla każdej z sześciu próbek wody (jako próbkę wody mamy na myśli wodę  z poszczególnej butelki, tzn. sześć próbek wody to sześć butelek z wodą) mierzyliśmy  temperaturę, pH, twardość i zasadowość. W tym celu wykonaliśmy następujące czynności: 1. zmierzyliśmy temperaturę wody, z każdej z sześciu butelek (przygotowaliśmy sześć kolb        stożkowych (erlenmajerki), w których w każdej umieściliśmy wodę z innej butelki) –     wyniki zanotowaliśmy w tabeli poniżej 2. za pomocą pH-metru zbadaliśmy pH wody w każdej z sześciu kolb – wyniki również     zapisaliśmy w poniższej tabeli  3. zbadaliśmy zasadowość wody z każdej z sześciu kolb za pomocą metody miareczkowania      wody kwasem solnym wobec metyloranżu, w tym celu:     *w każdej z sześciu erlenmajerek znajdowało się 50 cm3 badanej wody (w każdej       erlenmajerce była woda z innej butelki)     *do każdej erlenmajerki dodaliśmy po trzy krople metyloranżu (paradimetylo-amino-azo-       -benzolo-sulfonowy kwas)      *ruchem kołowym zamieszaliśmy roztwory znajdujące się w erlenmajerkach      *miareczkowaliśmy roztwory w erlenmajerkach za pomocą 0,1 n HCl do zmiany        zabarwienia z pomarańczowego na czerwony      *wykonaliśmy następujące obliczenia                    X [cm3] *5,004 * 10 * 2 = Z [mg/dm3]                                        (X – ilość HCl zużyta do miareczkowania wody)                                         (Z – zasadowość wody)      *otrzymane wyniki zanotowaliśmy w tabeli poniżej 4. zbadaliśmy twardość ogólną wody:      *do sześciu erlenmajerek wlaliśmy wodę (po 50 cm3) z sześciu butelek (do każdej z        erlenmajerek wlaliśmy wodę z innej butelki)      *do każdej z erlenmajerek dodaliśmy tyle 0,1 n HCl ile „zeszło” podczas miareczkowania

(…)

… amonowy: chlorek
amonowy+amoniak)
*do erlenmajerek dodaliśmy szczyptę czerni eriochromowej
*roztwory w erlenmajerkach zamieszaliśmy ruchem kołowym
*wszystkie roztwory w erlenmajerkach miareczkowaliśmy za pomocą EDTA (wersenianu
sodowego) do zmiany zabarwienia z różowego na niebieski
*aby obliczyć twardość wody wykonaliśmy następujące obliczenia
1cm3 EDTA – 1,785 mg CaCO3
A cm3 EDTA (z miareczkowania) – B mg CaCO3
(A – tyle EDTA, ile zostało zużyte do zmiareczkowania wody)
B mg CaCO3 – 50 cm3 badanej próbki
C mg CaCO3 – 1000 cm3
(C – twardość wody)
Tabela przedstawia uzyskane przez nas wyniki:
Numer kolby
I
II
III
IV
V
VI
z wodą
temperatura
19,7
19,7
19,7
19,7
19,7
19,7
[C’]
pH
6,77
6,75
6,76
6,75
6,75
6,74
zasadowość
140,112
140,112
150,12
135,108
145,116
140,112
[mg/dm3]
twardość ogólna
228,48…

* miareczkowaliśmy za pomocą AgNO3 (azotanu srebra) zawartość parowniczki, cały czas
mieszając roztwór w parowniczce (za pomocą szklanej bagietki); miareczkowaliśmy do
momentu zmiany barwy roztworu z klarownie żółtej na brunatno mętną
*zawartość chlorków w badanej wodzie obliczyliśmy według wzoru
(ilość AgNO3 użyta do miareczkowania * 1 mg/dm3 * 1000 cm3) = ilość chlorków w wodzie
50 cm3
*powyższe czynności…
…),
w Zakładzie Uzdatniania Wody „Na Grobli”. Dowiedzieliśmy się tam m.in. skąd jest
pobierana woda dla Wrocławia (z rzeki Nysy Kłodzkiej), jak wygląda proces uzdatniania
wody (czyli proces odżelazowienia, zasada działania filtrów piaskowych i węglowych,
ozonowanie wody) oraz widzieliśmy pompy, które pompują wodę m.in. do kranów, we
Wrocławiu. W trakcie wycieczki mieliśmy okazję oglądać z zewnątrz zabytkowy…
… w osadzie dennym (przeprowadzając siarczki
w siarkowodór za pomocą kwasu siarkowego VI i określając ich zawartość na podstawie
charakterystycznego zapachu):
*w kolbie z szlifowanym korkiem o pojemności 200 ml umieściliśmy 5 g osadu dennego
i 10 ml kwasu siarkowego VI
*kolbę zamknęliśmy korkiem i wstrząsnęliśmy kolbą
*po kilku sekundach zdjęliśmy korek i powąchaliśmy roztwór, aby poczuć
charakterystyczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz