Analiza chemiczna i fizyczna wody - Odra

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza chemiczna i fizyczna wody - Odra - strona 1 Analiza chemiczna i fizyczna wody - Odra - strona 2 Analiza chemiczna i fizyczna wody - Odra - strona 3

Fragment notatki:


Analiza chemiczna I fizyczna wody   w Odrze Badane na zajęciach próbki wody pochodzą znad Odry. Wcześniej ustaliliśmy sześć  stanowisk pobraniowych.  Rys1.   Schematyczny   rysunek   naszego   miejsca   pobierania.   Iks   w   kółku   oznacza   stanowisko  pobraniowe  Próbki były pobierane do półtora litrowych plastikowych butelek.  Podczas pobierania  sprawdzaliśmy za pomocą ph metru temperaturę oraz zawartość tlenu danego miejsca.  Numer butelki Temperatura wody [⁰C] Zawartość tlenu [ppm] I 13,06°C  10,46  II 9,06°C  12,47 III 7,1°C  13,35  IV 6,9°C 16,18  V 6,4°C 13,64  VI 6,7°C 13,96  Temperatura wody wpływa na współistnienie organizmów wodnych oraz procesy fizyczne,  chemiczne i biologiczne zachodzące w wodach. Podwyższenie temperatury powoduje zmniejszenie  ilości rozpuszczonego tlenu w wodzie, wzrost zapotrzebowania biologicznego na tlen,  przyspieszenie procesu nitryfikacji oraz utleniania amoniaku do azotanów (III) i (V), prowadząc  przez to do deficytu tlenu w wodzie. Wzrost temperatury o około 10 °C powoduje prawie  dwukrotne przyspieszenie reakcji chemicznych i biologicznych zachodzących w wodzie.  W pierwszym stanowisku spotkaliśmy się z najwyższą zaobserwowaną temperaturom wody  oraz najmniejszą zawartością tlenu, jednak zbyt niska temperatura powoduje spadek ilości tlenu w  wodzie, co obrazuje woda z piatej próbki. W naszym przypadku optymalną temperaturą z  najwyższą zawartością tlenu była próbka wody ze stanowiska czwartego.  Następnie przesączaliśmy wodę ze wszystkich butelek i mierzyliśmy pH, barwę oraz  przewodnictwo elektrolityczne.  Nr butelki pH Barwa [ngPt/dm3] Przewodnictwo  [µS/cm] I 7,44 20 1631 II 7,46 15 1750 III 7,39 17,5 1662 IV 7,38 20 1669 V 7,32 17 1616 VI 7,42 20 1755 Odczyn pH wody w rzece zależy od jej temperatury. Dysocjacja elektrolityczna jest procesem  endotermicznym, czyli potrzebuje dostarczenia energi . Wody naturalne posiadają odczyn od pH=6,5 do  pH=8,5. We wszystkich przypadkach mamy doczynnienia z wodami naturalnymi. Odczyn pH mieści się w  przedziale 7,32-7,46.  Powyżej 8 ph mamy doczynienia z odczynem zasadowym, poniżej 6 z  kwaśnym.  Zbyt  duża zasadowość lub kwasowość wpływa szkodliwie na życie biologiczne wód. Barwa wody jest dosyć różnorodna. Może być naturalna, albo zmienniona pod wpływem ścieków  przemysłowych, substancji humusowych, erozją gleby lub organicznymi odpadami. W Polsce barwa wody  zdatnej do picia nie może przekraczać 15 mg Pt/dm3.. Nasza mieści się w przedziale 15-20, co nie pozwala jej 

(…)

… w
próbce
mg Ca w
dm3
Pierwszy Drugi raz
raz
Trzeci raz
I
7,8
9
8,3
8,37
14,4
288
II
7,7
8,2
8,2
8,03
13,77
274
III
7,2
7,3
7,2
7,23
12,4
248
IV
7,5
7,6
7,5
7,5
12,87
267,4
V
7,2
7,1
7,2
7,17
12,3
246
VI
8,3
8,4
9,5
8,73
14,98
299,6
Na twardość wody mają głównie wpływ jonów wapnia i magnezu. Twardość wody pitnej według
norm polskich powinna wynosić 60-500 mg CaCO3/dm3. Stężenie jonów wapnia w pobranych przez nas
wodach mieściła się w zakresie 12.3-14.98 mg Ca w próbce, a mg CaCO3/dm3 246-299,6, co świadczy o
znaczniej twardości wody.
Później mierzyliśmy chlorki metodą Mohra. Odmierzyliśmy do parownicy porcelanowej 20cm3
wody i dodaliśmy do tego 1cm3 K2CrO4. Całą zawartość wymieszaliśmy bagietką. Dalej
miareczkowaliśmy AgNO3 stale mieszając zawartość zlewki, aż do zmiany zabarwienia z żółtego
klarownego…
… i wodorowęglanów wapnia i magnezu w wodzie. Jest to bardzo ważna cecha zbiornika
wodnego, ponieważ wysoka zasadowość pozwala wodzie neutralizować wpływ zakwaszenia
związanego z kwaśnymi deszczami. Nasza zasadowość mieści się w przedziale 163,2-212
mgCaCO3dm3.
Później obliczaliśmy twardośc ogólną metodą wersenianową. Do erlenmajerki wlaliśmy 100
cm3. Dodaliśmy tyle 0,1 n HCl ile “zeszło” na zmiareczkowanie…
… w
próbce
mg Ca w
dm3
Pierwszy Drugi raz
raz
Trzeci raz
I
7,8
9
8,3
8,37
14,4
288
II
7,7
8,2
8,2
8,03
13,77
274
III
7,2
7,3
7,2
7,23
12,4
248
IV
7,5
7,6
7,5
7,5
12,87
267,4
V
7,2
7,1
7,2
7,17
12,3
246
VI
8,3
8,4
9,5
8,73
14,98
299,6
Na twardość wody mają głównie wpływ jonów wapnia i magnezu. Twardość wody pitnej według
norm polskich powinna wynosić 60-500 mg CaCO3/dm3. Stężenie jonów wapnia w pobranych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz