Bilans jonowy wody - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 777
Wyświetleń: 3087
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans jonowy wody  - sprawozdanie - strona 1 Bilans jonowy wody  - sprawozdanie - strona 2 Bilans jonowy wody  - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

Technologia wody i ścieków - laboratorium
rok 2, gr. 1/2
Data wykonania:
18.05.2010
Tytuł ćwiczenia:
Bilans jonowy wody.
Ocena
Data oddania:
18.06.2010
Wykonujący:
Prowadzący:
mgr A. Gala
1.Wstęp teoretyczny
Bilans jonowy - ocena jakości wody, czyli porównanie sumy kationów z sumą anionów wszystkich elektrolitów znajdujących się w wodzie. Do oceny jakości wody wykorzystuje się makroskładniki (składniki główne) stanowiące od 90 do 99 % substancji rozpuszczonych w wodzie.
Kationy - jony o ładunku dodatnim, czyli atomy bądź cząsteczki występujące w stanie niedomiaru elektronów. W procesie elektrolizy cząstki te wędrują do elektrody katodowej.
Kationy metali w klasyczny sposób dzieli się na 5 grup analitycznych. Aniony - jony o ładunku ujemnym, czyli atomy bądź cząsteczki występujące w stanie nadmiaru elektronów. W procesie elektrolizy cząstki te wędrują do elektrody anodowej. Kationy metali w klasyczny sposób dzieli się na 7 grup analitycznych, w których brak jest prostych odczynników grupowych.
Jedną z metod oznaczania zawartości jonów w wodzie jest analiza spektrofotometryczna. W analizie tej wykorzystuje się zdolność zabarwionych roztworów do pochłaniania (adsorpcji) przechodzącego przez nie promieniowania. Jeżeli na badaną próbkę skierujemy wiązkę światła, wówczas część promieniowania ulegnie pochłonięciu, a część przejdzie przez warstwę wody. Do dokładniejszych pomiarów najczęściej wykorzystuje się spektrofotometry, w które umożliwiają równoczesną analizę spektralną światła i pomiar strumienia świetlnego.
2.Cel ćwiczenia
Oznaczanie bilansu jonowego elektrolitów na podstawie wody „Muszynianki”. 3.Wykonanie
1. Odmierzono 50 cm3 badanej wody do kolby stożkowej, następnie dodano 3 cm3 4M roztworu KOH oraz po 1 cm3chlorowodorku hydroksylaminy i siarczku sodu. Próbkę dokładnie wymieszano, a następnie dodano szczyptę mureksydu i szybko miareczkowano roztworem 0,05M wersenianu sodu, aż do zmiany zabarwienia z różowego na fioletowe. Po osiągnięciu punktu końcowego miareczkowania sprawdzono prawidłowość roztworu za pomocą dodania 1-2 kropli wersenianu ( jeśli zabarwienie się nie zmieniło uznano miareczkowanie za zakończone). Miareczkowanie powtórzono dla trzech próbek. 2. Do trzech kolb stożkowych odmierzono po 50 cm3 badanej wody. Następnie dodano 3 krople oranżu metylowego. Zabarwioną w ten sposób wodę na kolor żółty miareczkowano 0,1 M aż do zmiany zabarwienia na pomarańczowy.


(…)

… stożkowych odmierzono po 50cm3 badanej wody. Następnie dodano do każdej z nich po 13,1 cm3 z biurety mianowanego roztworu HCl. Po czym wprowadzono po 5 cm3 buforu amonowego o pH 10, po 1cm3 chlorowodorku hydroksylaminy i siarczku sodu oraz 0,1 mg czerni eriochromowej i miareczkowano roztworem EDTA o stężeniu 0,05 mol/l aż do zmiany barwy wody z różowej na niebieską. 4. Zmierzono pH próbek wykorzystując papierki wskaźnikowe. Następnie do trzech kolb stożkowych odmierzono po 200cm3 badanej wody. Do odmierzonych próbek dodano pipetą 2cm3 5% roztworu K2CrO4. Następnie miareczkowano 0,01 M roztworem AgNO3 do zmiany zabarwienia z żółto-zielonkawego na żółto-czerwone. Następnie miareczkowano w taki sam sposób przy użyciu tych samych odczynników próbkę kontrolną wody destylowanej. 5. Do testu kuwetowego LCK 153…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz