Sprawozdanie - oznaczenie chlorków w wodzie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 3780
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie - oznaczenie chlorków w wodzie - strona 1 Sprawozdanie - oznaczenie chlorków w wodzie - strona 2 Sprawozdanie - oznaczenie chlorków w wodzie - strona 3

Fragment notatki:

ĆWICZENIE 6 OZNACZANIE ZAWARTOŚCI CHLORKÓW W WODZIE
1. Jony chlorkowe są podstawowymi anionami występującym w wodach powierzchniowych. Wszystkie wody naturalne zawierają mniejsze lub większe ilości chlorków. Mogą one pochodzić z gruntu, oceanów, pokładów naturalnych soli oraz zanieczyszczeń ściekami, wodami kopalnianymi lub różnymi odpadkami pochodzenia zwierzęcego. Chlor obecny w wodzie jest toksyczny dla organizmów żywych. Chlorki z zanieczyszczeń czynią wodę nieprzydatną do picia. Chlorki nadają wodzie słony smak, którego natężenie jest zależne od składu wody. W niektórych wodach słony smak wyczuwa się już przy stężeniu ok. 200 mg/dm3. Natomiast w przypadku gdy woda zawiera duże ilości wapnia i magnezu smak słony nie jest wyczuwalny nawet przy stężeniach powyżej 1 g/dm3. 2. Przebieg:
Chlorki oznaczałem metodą argentometrycznego miareczkowania. Do kolby stożkowej odmierzyłem 100 cm3 badanej wody (o pH = 7), dodałem do niej 1 cm3 (około 10 kropel) chromianu potasu K2CrO4 . Rozpocząłem miareczkowanie mianowanym roztworem azotanu srebra AgNO3. Azotan srebra strąca najpierw biały osad chlorku srebra i po całkowitym strąceniu jonów chlorkowych jon srebrowy Ag+ reaguje z chromianem potasu, wytrącając czerwonobrunatny osad chromianu srebra. Zmiana zabarwienia z zielonkawożółtego na żółtoczerwone świadczy o całkowitym zmiareczkowaniu jonów chlorkowych. Badanie powtórzyłem trzykrotnie (dla pierwszego zeszło mi - 10,5cm3 AgNO3; dla drugiego - 10,4; dla trzeciego - 10,3; średnio - 10,4 cm3 AgNO3).Podobne kroki wykonałem dla 100 cm3 wody destylowanej. Dla tej próbki zużyłem 0,15 cm3 (średni wynik grupy).
3.Reakcje: 4. Obliczenia: f - miano roztworu (współczynnik przeliczeniowy) AgNO3 =1 a - objętość roztworu AgNO3 zużyta do zmiareczkowania badanej próbki wody (cm3) b - objętość roztworu AgNO3 zużyta do zmiareczkowania wody destylowanej (cm3) v - objętość próbki wody użytej do oznaczenia (cm3) 5. Wnioski:

(…)

… oznaczałem metodą argentometrycznego miareczkowania. Do kolby stożkowej odmierzyłem 100 cm3 badanej wody (o pH = 7), dodałem do niej 1 cm3 (około 10 kropel) chromianu potasu K2CrO4 . Rozpocząłem miareczkowanie mianowanym roztworem azotanu srebra AgNO3. Azotan srebra strąca najpierw biały osad chlorku srebra i po całkowitym strąceniu jonów chlorkowych jon srebrowy Ag+ reaguje z chromianem potasu, wytrącając…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz