Siarka i jej związki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Siarka i jej związki - strona 1 Siarka i jej związki - strona 2

Fragment notatki:

               Siarka    należy do pierw.o średnim  rozpowszechnieniu w skorupie ziemskiej.  Występuje w przyrodzie  w stanie wolnym,a także  w formie różnych minerałów, w postaci  siarkowodoru w niektórych wodach min.  i w  wyziewach wulkanicznych oraz wchodzi w skład  białek zwierzęcych.  Złoża siarki w: Polsce(w widłach Wisły i Sanu),USA,Włochy,Rosja i Japonia. Pokłady siarki mogą być pochodzenia  wulkanicznego(złoża sycylijskie,japońskie) oraz biologicznego-w wyniku działania redukcyjnego na złoża gipsu(złoża  polskie,rosyjskie).  Siarka  (otrzymuje się ją przez oddzielenie siarki rodzimej od towarzyszącego złoża) jest ciałem stałym, krystalicznym,  barwy żółtej, o temp topnienia112,8C a wrzenia 445,6C,źle przewodzi ciepło i elektryczność, w wodzie praktycznie nie  rozpuszcza się, natomiast jest rozpuszczalna w dwusiarczku węgla CS 2  i na gorąco w toluenie. Cząsteczki siarki w stanie  pary są 8atomowe, w zakresie temp500-800C tworzą się cząsteczki 6,4 i 2atomowe, a w temp2000C ulega rozpadowi na  poj atomy. Siarka jest pierw. występującym w kilku odmianach alotropowych-poniżej  95C trwała jest siarka  rombowa(α) powyżej tej temp-siarka jednoskośna(β). W temp.112,8C siarka topi się na ruchliwą ciecz koloru  jasnożółtego. W czasie dalszego ogrzewania ciecz gęstnieje i przyjmuje zabarwienie ciemnobrązowe. W temp 187C  osiąga maks. lepkość , staje się tak gęsta że nie wylewa się z odwróconej probówki. Po dalszym ogrzewaniu siarka  zmniejsza swoją lepkość i staje się płynna. W zwykłej temp siarka jest chem bierna(działają na nią fluorowce) w nieco wyżeszej łączy się prawie ze wszystkimi  pierw.oprócz azotu,złota i helowców. W pow. spala się niebieskawym płomieniem, dając 2tlenek siarki. Siarka ma zastosowanie do wulkanizacji kauczuku, wyrobu kw.sirakowego,barwników siarkowych, preparatów  leczniczych.  W transp. należy  do mat. niebezp. klasy 4.1.-do ciał stałych łatwo palnych. Temp. samozapłonu =250C. Im  większy jest jej stopień rozdrobnienia, tym bardziej jest niebezpieczna. Pył siarki ma skłonność do tworzenia z pow.  mieszanin wybuchowych. Siarkę transportuje się także w postaci stopionej na szczególnie do tego celu przeznaczonych  statkach. Siarkowodór -najważniejsze połaczenie siarki z H(wodorem). Można go otrzymać przepuszczając H w podwyższonej  temp nad stopioną siarką  lub przez działanie kw.solnego na siarczek żelazawy.  Jest gazem bezbarwnym, palnym, silnie  trującym, o przykrym zapachu zgniłych jaj. Wdychany w niewielkich ilościach  powoduje bóle głowy i nudności. Ma charakter silnego reduktora, zawiera bowiem siarkę na min. stopniu utlenienia.

(…)

… CuFeS2;
galena PbS;
anhydryt CaSO4;
celestyn SrSO4;
baryt BaSO4.
Otrzymywanie siarki polega na oddzieleniu siarki rodzimej od towarzyszącego złoża. Na Sycylii skały siarkonośne
ładuje się do wózków o perforowanym dnie, które wprowadza się do pieca tunelowego ogrzanego powyżej temp.
Topnienia siarki(120C). Stopiona siarka ścieka kanałami do form. W Polsce siarkę wydobywa się systemem
odkrywkowym. Zmieloną surową rudę wzbogaca się przez flotację. Otrzymany koncentrat zawierający 70-80%siarki,
stapia się w autoklawach i sączy na gorąco oddzielając od niestopionego złoża. Otrzymywany produkt zawiera
99,5%siarki.
Zw.siarki na st. utlenienia +4 –niebezpieczne= dwutlenek siarki SO2
;kw.siarkawy H2SO3;
wodorosiarczyn sodowy w roztworze Na2SO3; wodorosiarczyn sodowy KHSO3; wodorosiarczyn wapniowy…
… w niewielkich ilościach
powoduje bóle głowy i nudności. Ma charakter silnego reduktora, zawiera bowiem siarkę na min. stopniu utlenienia.
Spalanie
2tlenek siarki otrzymuje się przez:
a)spalanie siarki:S+O2=SO2+297,07kJ; b)prażenie siarczków w pow.: 4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2;
c)prażenie anhydrytu z węglem: CaSO4+C=CaSO3+CO.
W lab.SO2można otrzymać: działając kw.siarkowym na wodorosiarczyny 2NaHSO3+H2SO4=Na2SO4+2H2O+2SO2;
spalając siarkę S+O2=SO2+297 kJ;
utleniając metale lub niemetale gorącym stężonym kw.siarkowym: 2H2SO4+Cu=CuSO4+SO2+2H2O,
H2SO4+C=CO+SO2+H2O.
2tlenek siarki jest gazem bezbarwnym, o ostrym, pobudzającym do kaszlu zapachu,2 razy cięższy od pow., szkodliwie
działa na org. ludzki(ale w mniejszym st. od siarkowodoru.)Wywiera zabójcze działanie na drobnoustroje o dlatego
stosowany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz