Seryna - strona 5

Enzymologia - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marzanna Paździoch-Czochra
 • Enzymologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1365

grup hydroksylowych seryn, treonin lub tyrozyn ale także pierścienia imidazolowego histydyny Hamowanie...

Inhibitory

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1456

selektywne hamoanie enzymów patogennych (np insekcycydy) nieodwracalna (np sarin hamuje serynę w centrum...

Antagonizm jonów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2191

i seryny, pochodzą bezpośrednio z grupy aminowej glutaminianu. Oznaczałoby to, że glutaminian pełni funkcje...

Reakcje pierwszego rzędu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1407

wyznaczanie stałej Michaelisa Cytoksygenaza(hamowany przez aspirynę, blokowanie seryny 530) - synteza...

Struktura i funkcje białek

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1470

mogą być tylko donorami, - asparaginy, seryny i treoniny- donor i akceptor, - lizyna, kw. glutaminowy, kw. asparaginowy...

Biochemia Bialka Kolokwium 2

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Agnieszka Grzegorzewska
 • Biochemia
Pobrań: 784
Wyświetleń: 6391

ładunkiem : arginina, lizyna, histydyna,aspargion Polarne aminokwasy pozbawione ładunków - seryna,treonina...