Seryna - strona 11

Biochemia - materiały

  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Biochemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3297

: wodorotlenek beta-hydroksyetylotrimetyloamoniowy. Biosynteza choliny w ustroju polega na dekarboksylacji seryny...

Biologia molekularna- pytania egzamin

  • Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
  • Biologia molekularna
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2296

- dwie z reszt SERYNY, a nie proliny; str. 314) Wieloskładnikowy kompleks białkowy, tzw. czynnik specyficzności...

Genetyka molekularna - materiały

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik
  • Genetyka molekularna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4508

aminokwas fenyloalaninę, UCU natomiast serynę. Otrzymujemy więc inny aminokwas, co może spowodować powstanie...

Biochemia - struktura makrocząsteczek

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5362

zazwyczaj sfingozyna) syntetyzowany de novo z aminokwasu seryny i długołańcuchowego acylo-CoA. Pochodne...