Regulacja cyklu komórkowego i transkrypcja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulacja cyklu komórkowego i transkrypcja - strona 1 Regulacja cyklu komórkowego i transkrypcja - strona 2 Regulacja cyklu komórkowego i transkrypcja - strona 3

Fragment notatki:


Genetyka ogólna. Wykład 5  Cykl komórkowy i jego regulacja.   Replikacja DNA.   Biosynteza białka. Kod genetyczny  Aparat enzymatyczny procesów  replikacji, transkrypcji i translacji.   Modyfikacja,  oraz sortowanie  białek, formy przechowywania oraz  dystrybucja produktów genowych  w komórce. Cykl komórkowy Cykl komórkowy jest serią zdarzeń, które zachodzą w dzielącej się komórce eukariotycznej, prowadząc do jej podziału. Ogólnie zdarzenia te można podzielić na 2 krótkie okresy:  INTERFAZĘ  - w trakcie której komórka wzrasta, gromadząc składniki odżywcze niezbędne do mitozy i podziału swojego  MATERIAŁU GENETYCZNEGO  (DNA); fazę mitotyczną (M) - podczas której komórka dzieli się na 2 oddzielne komórki, zwane komórkami potomnymi. Cykl komórkowy jest procesem życiowym, który umożliwia jednokomórkowej ZYGOCIE  rozwinąć się w dojrzały  ORGANIZM , jak również procesem, dzięki któremu SKÓRA , WŁOSY,  komórki krwi i niektóre inne narządy wewnętrzne ulegają odnowie. Etapy cyklu komórkowego: pomarańczowy: interfaza, żółty – mitoza, kolor niebieski faza G1, czerwony faza S (synteza DNA – replikacja DNA), zielony faza G2 Diagram nie odzwierciedla stosunków czasu trwania  poszczególnych faz. Cykl komórkowy obejmuje replikację materiału genetycznego oraz podział jądra komórkowego, po którym następuje podział cytoplazmy oraz interfaza. Poprawny przebieg cyklu komórkowego w komórce jest zapewniany przez złożony układ kontroli. We właściwym czasie układ ten uaktywnia enzymy i inne białka uczestniczące w kolejnych etapach cyklu, a po ich zakończeniu składniki te dezaktywuje. W cyklu większości komórek eukariotycznych wyróżnia się 4 stadia - fazy. Faza G1 - trwa od kilku do kilkunastu godzin, pomiędzy końcem cytokinezy a rozpoczęciem syntezy DNA Faza S ( synthesis ) - u ssaków trwa 7 godzin. W ciągu tej fazy odbywa się replikacja DNA oraz synteza histonów. Faza G2 - trwa od końca syntezy białek aż do początku mitozy. W tej fazie następuje synteza tubuliny - składnika wrzeciona podziałowego. Następnie rozpoczyna się mitoza która trwa ok 1 godziny. Cykl komórkowy może być zakończony podziałem redukcyjnym - mejozą. . Najważniejsze białka biorące udział w regulacji cyklu  komórkowego to cykliny i kinazy  zależne od cyklin Kontrola cyklu komórkowego Cykliny - grupa białek biorących udział w regulacji cyklu  procesów związanych z podziałem komórki Przy przechodzenia komórki przez fazy g1, g2 i s gwałtownie wzrasta

(…)

… nazwy
aminokwasów, skróty trzyliterowe oraz
nowe skróty, jednoliterowe,
międzynarodowe,
Ala
Arg
Asn
Asp
Cys
gln
glu
gly
his
A
R
N
D
C
Q
E
G
H
alanina
arginina
asparagina
kwas asparaginowy
cysteina
glutamina
kwas glutaminowy
glicyna
histydyna
ile
I izoleucyna
Leu L leucyna
Lys K lizyna
met M metionina
phe F fenyloalanina
pro
P prolina
ser
S seryna
thr
T treonina
trp W tryptofan
tyr
Y tyrozyna
val
V…
… oraz
nowe skróty, jednoliterowe,
międzynarodowe,
ile I izoleucyna
Ala A alanina Leu L leucyna
Arg R arginina Lys K lizyna
Asn N asparagina met M metionina
Asp D kwas asparaginowy phe F fenyloalanina
Cys C cysteina pro P prolina
gln Q glutamina ser S seryna
glu E kwas glutaminowy thr T treonina
gly G glicyna trp W tryptofan
his H histydyna tyr Y tyrozyna
val V walina
a. Antykodon pętli tRNA łączy…
…: matryca DNA musi zostać dokładnie odczytana,
dostępna musi być odpowiednia ilość wolnych nukleotydów, podczas procesu
musi zostać zachowana komplementarność nici. Na koniec musi dojść do
ewentualnego uzupełnienia braków na końcu nowo powstałego łańcucha i
połączenia nowego łańcucha z łańcuchem macierzystym w helisę.
Rola biologiczna jąderka
Jąderko - ultraelement jądra komórkowego, odpowiedzialny za
syntezę rRNA. Jakościowo stanowi zagęszczenie chromatyny. W
trakcie podziału komórkowego jąderko zanika. Można to uzasadnić
zablokowaniem transkrypcji genów kodujących rRNA, ponieważ
wtedy chromosomy ulegają kondensacji.
Jąderko tworzone jest z obszaru jąderkotwórczego (NOR), u
człowieka występuje 10 NOR-ów (znajdujących się na ramionach
krótkich chromosomów par 13, 14, 15, 21 i 22), a np. u świni 4 NORy.
Jąderko jest luźno zawieszone w kariolimfie. Nie jest obłonione, w
czym przypomina rybosom.
Organizator jąderka (NOR z ang. nucleolus organizer
region) jest to fragment genomu zawierający powtarzające się
sekwencje kodujące cząsteczki 18S i 28S rRNA, podzielone
intronami. Po zakończeniu podziału komórkowego i odtworzeniu
normalnej struktury jądra komórkowego ten odcinek chromosomu
znajdzie się wewnątrz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz