Serpentynit - strona 2

Opracowanie - Sudety

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Mieczysław Gumiński
 • Geografia Śląska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1435

w struktury proterozoiczne zbudowane z gnejsów, gabra i serpentynitu. Skały prekambrysjie są także w Górach...

Złoża metaliczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Zagożdżon
 • Geologia złożowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1498

(perodytu, serpentynitu). W przyrodzie występuje kilkadziesiąt minerałów zawierających metaliczny chrom...

Przegląd skał

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1645

występują w Sudetach. SERPENTYNIT - jest niemal monomineralną skałą zbudowaną z serpentynu. Powstaje...

Azbest - charakterystyka i podział

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1358

, serpentynit włóknisty, antygoryt włóknisty oraz zeolity włókniste. Oprócz wyżej wymienionych należą...

Geologia-opis skał

 • Politechnika Gdańska
 • Geologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3612

, granoblastyczna, skład mineralny: skalenie, kwarc, miki, amfibole. Serpentynity - skała metamorficzna, tekstura...

Metamorfizm - przeobrażenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

nematoblastyczna łupki serycytowe zieleńce, łupki chlorytowe serpentynity, łupki talkowe fyllity kwarcyty fyllity...

Geologia złóż - odpowiedzi na pytania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1589

siarczanowych (gipsu i anhydrytu) c) Złoża skał metamorficznych (np. Marmurów, kwarcytów, gnejsów, serpentynitów...

Wietrzenie skał

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geomorfologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

; zdezintegrowany granit - podsypka dróg; serpentynit - podkoncetrowanie niklu - złoża pochodzenia wietrzeniowego...