Geologia-opis skał

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2240
Wyświetleń: 6440
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geologia-opis skał - strona 1 Geologia-opis skał - strona 2

Fragment notatki:


Granit  – skała magmowa głębinowa, klasa: granitoidy, chemizm: kwaśna, struktura: jawnokrystaliczna,  średnio lub gruboziarnista, lub porfirowata, tekstura zbita, bezładna lub lekkokierunkowa, skład  mineralny: skalenie alkaliczne przeważają nad plagioklazami (albitoligoklaz), minerały ciemne biotyt i  hornbleda. Występuje w Tatrach, Karkonoszach. Riolit  – skała magmowa wulkaniczna, klasa: porfiry kwarcowe, chemizm: kwaśna, struktura porfirowa  lub afanitowa, tekstura: bezładna, skład mineralny: tak jak granit. Pegmatyt  – skała magmowa żyłowa, chemizm: kwaśna, struktura: gruboziarnista, tekstura: bezładna,  zbita, skład mineralny: ortoklaz, albit, kwarc, muskowit, biotyt. Sjenit  – skała magmowa głębinowa, klasa: sjenitoidy, chemizm: obojętna, struktura: jawnokrystaliczna,  średnio lub grubo ziarnista, tekstura: zbita, bezładna, skład mineralny: skalenie, amfibole, pirokseny,  biotyt. Występują na masywie Niemczym. Dioryt  – skała magmowa głębinowa, klasa: diorytoidy, chemizm: obojętna, struktura: jawnokrystaliczna,  średnio lub grubo ziarnista, tekstura: zbita, bezładna, skład mineralny: plagioklazy, amfibole, pirokseny,  kwarc. Występuje w Masywie Niemczym. Gabro  – skała magmowa głębinowa, klasa: gabroidy, chemizm: obojętny, struktura: jawnokrystaliczna,  średnio lub grubo ziarnista, tekstura: zbita, bezładna, skład mineralny: plagioklazy, hornbleda, biotyt,  oliwin. Występuje w okolicach Nowej Rudy. Piroksenit  – skała magmowa głębinowa, chemizm: skrajnie melanokratyczne, struktura:  jawnokrystaliczna, średnio lub gruboziarnista, tekstura: bezładna, zbita, skład mineralny: piroksen,  oliwin, hornbleda, granat. Andezyt  – skała magmowa wulkaniczna, klasa: porfiry bezkwarcowe, chemizm: obojętny, struktura:  porfirowa, tekstura: bezładna, zbita, skład mineralny: plagioklaz, amfibol, oliwin, ortoklaz. Występuje w  Pieninach. Bazalt  – skała magmowa wulkaniczna, klasa: porfiry bezkwarcowe, chemizm: obojętny, struktura:  afanitowa lub porfirowa, tekstura: zbita, bezładna, skład mineralny: plagioklaz, piroksen, oliwin.  Występuje na Dolnym Śląsku. Wapień zbity  – skała osadowa organogeniczna, chemizm: skała węglanowa, struktura: bezpostaciowa,  tekstura: zbita, bezładna, skład mineralny: kalcyt, aragonit. Wapień organogeniczny  - skała osadowa organogeniczna, chemizm: skała węglanowa, struktura:  bezpostaciowa, tekstura: zbita, bezładna, skład mineralny: kalcyt, aragonit, wtórny dolomit. Wapień oolitowy  - skała osadowa organogeniczna, chemizm: skała węglanowa, struktura: bezpostaciowa,  tekstura: zbita, bezładna, skład mineralny: kalcyt, aragonit. Margiel  - skała osadowa organogeniczna, chemizm: skała węglanowa, struktura: detrytyczna, tekstura: 

(…)

… mineralny: dolomit, kalcyt, minerały ilaste, kwarc, piryt.
Martwica wapienna - skała osadowa organogeniczna, chemizm: skała węglanowa, struktura:
bezpostaciowa, tekstura: porowata, bezładna, skład mineralny: kalcyt, aragonit, skamieniałości roślinne.
Kreda jeziorna - skała osadowa organogeniczna, chemizm: skała węglanowa, struktura: bezpostaciowa
lub detrytyczna, tekstura: porowata, bezładna, skład…
… - skała osadowa organogeniczna, chemizm: krzemionkowa, struktura: bezpostaciowa lub
detrytyczna, tekstura: zbita lub porowata, bezładna, skład mineralny: opal, chalcedon, kwarc.
Gips – skała osadowa organogeniczna, chemizm: gipsowo-solny, struktura: drobnokrystaliczna, tekstura:
porowata, bezładna, skład mineralny: anhydryt, kalcyt, dolomit.
Halityt - skała osadowa organogeniczna, chemizm: gipsowo-solny, struktura: średniokrystaliczna,
tekstura: porowata, bezładna, skład mineralny: anhydryt, kalcyt, dolomit.
Anhydryt - skała osadowa chemiczna, chemizm: gipsowo-solny, struktura: drobnokrystaliczna, tekstura:
porowata, bezładna, skład mineralny: anhydryt z domieszkami gipsu, wapienia lub soli.
Jaspis - skała osadowa chemiczna, chemizm: krzemionkowa, struktura: bezpostaciowa, tekstura: zbita,
bezładna, skład…
… mułowa-aleuryty, tekstura: bezładna, skład mineralny:
pył kwarcowo skaleniowy, muskowit.
Less - skała osadowa okruchowa luźna, frakcja mułowa-aleuryty, tekstura: bezładna, skład mineralny:
kwarc, substancje ilaste, węglany, limonit
Ił - skała osadowa ilasta, frakcja iłowa-pelitowa, tekstura: bezładna, skład mineralny: kaolinit, illit. W
stanie wilgotnym jest plastyczny.
Ił warwowy - skała osadowa ilasta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz