Serpentynit

Strefy metamorfizmu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1337

, łupki aktynolitowe, zieleńce łupki chlorytowe, łupki talkowe, serpentynity fyllity, łupki serycytowe...

Gleby - prezentacja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Ryszard Gąsiorek
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2240

•ROZPOZNANIE: ZIELENIEC •Skała wyjściowa: gabroidy i ich tufy (sk. magmowe obojętne) SERPENTYNIT •Barwa...

Klasyfikacja skał i piasków

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

, kwarcyty powstałe z piasków lub piaskowców, serpentynity zbudowa­ne głównie z serpentynu z domieszką...

Metamorfizm w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

ilości mik - granolepidoblastyczna. Tekstura gnejsów jest kierunkowa (gnejsowa). SERPENTYNITY - to skały...

Metamorfizm-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

. Tekstura gnejsów jest kierunkowa (gnejsowa). 9 SERPENTYNITY - to skały które powstały na skutek...

Skały- ćwiczenia

 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1400

nieuwarstwionych : amfibolity, serpentynity, marmury, kwarcyty Cechy mineralno petrograficzne i techniczne skał...

Metamorfizm II

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Tomasz Bartuś
 • Geologia ogólna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1680

stopniu metamorfizmu. Mogą one powstać zarówno ze skał magmowych jaki osadowych.  Serpentynity- skały...

Materiały ogniotrwałe

 • Politechnika Śląska
 • Materiały ceramiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1785

, serpentynit, talk 1800; duży współczynnik rozszerzalności cieplnej, elektroizolacyjność na ściany...

SUDETY WSCHODNIE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

(południowy to Góry Sowie)  -wykształcony w postaci skał metamorficznych (serpentynity, gnejsy biotytowe...