Samozapłon - strona 5

Stopy magnezu - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

wytrzymałości. Charakteryzuje się dużym powinowactwem z tlenem (samozapłon w wyższej temperaturze) i azotem...

Ochrona przeciwpożarowa - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

’ = powierzchniowy strumień ciepła dla samozapłonu (kW/m2) R = odległość od źródła ognia (m) Ograniczenie ilości...

Termowizja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1099

(temp. pary 530oC). TERMOWIZJA w PRZEMYŚLE Zbiornik mazutu TERMOWIZJA w PRZEMYŚLE Samozapłon...

Karta charakterystyki: superfosfat

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Inżynieria reaktorów chemicznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2408

względna n) Rozpuszczalność o) Współczynnik podziału n-oktanol/ woda p) Temperatura samozapłonu q...

Naturalne kataklizmy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Rutkowski
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

, samozapłon (np. torfu, siana itp.), promienie słoneczne skupione przez szkło czy soczewkę lub zerwanie linii...

Pytania i odpowiedzi na zerówki

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. Ryszard Siegoczyński
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

się topić i wydziela się wodór i tlen, Gromadzący się w osłonie biologicznej wodór ulega samozapłonowi...

Biochemia - materiały

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Biochemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3297

nitroglicerynę. mieszanina gliceryny z manganianem(VII) potasu ulega samozapłonowi. Zastosowanie w przemyśle...

Alotropia i odmiany alotropowe

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1820

powietrzu szybko się utlenia, przy czym dochodzi do gwałtownego samozapłonu. Z tego powodu dawniej...