Geneza ropy naftowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3367
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza ropy naftowej - strona 1

Fragment notatki:

Ma 4 strony. Porusza takie zagadnienia jak: teorie pochodzenia ropy naftowej, procesy przeróbki ropy naftowej, destylacja frakcyjna, destylacja ropy naftowej, krakowanie.

Geneza ropy naftowej nie została dotąd całkowicie wyjaśniona. Istnieją dwie grupy teori dotyczących pochodzenia ropy naftowej. Teorie o nieorganicznym pochodzeniu ropy naftowej (twórcy to D. I. Mendelejew A. D. Ross H. Moissan N. A. Kudriawcew P. N. Kropotkin) zakładają, że ropa naftowa powstaje w wyniku rozmaitych reakcji chemicznych zachodzących w głębi Ziemi; np. w skutek działania wody na węgliki metali ciężkich, w wyniku polimeryzacji gazów wydzielających się z jądra Ziemi. Teorie o nieorganicznym pochodzeniu ropy naftowej nie znalazły wielu zwolenników. Przeważająca większość badaczy przyjmuje teorie o organicznym pochodzeniu ropy naftowej (stworzone przez B. Radziszewkiego K. Englera i H. Höfera) w myśl których ropa powstaje przez przeobrażenie szczątków roślinnych i zwierzęcych nagromadzonych wraz z okruchami minerałów w osadach morskich; czynnikami powodującymi przejście substancji organicznej w bituminy są prawdopodobnie: środowisko redukujące, odpowiednia temperatura, ciśnienie, działalność bakterii, oddziaływanie pierwiastków promieniotwórczych i inne. Ropa naftowa jest głównym źródłem węglowodorów nasyconych. Ilość węglowodorów nasyconych zawartych w różnych gatunkach ropy naftowej silnie się waha.
Ropa naftowa jest cieczą o barwie od żółtej do czarnej (zależnie od pochodzenia), o charakterystycznym zapachu, lżejsza od wody, pali się świecącym, silnie kopcącym płomieniem. Skład jej bardzo złożony - zawiera węglowodory różnych klas. Jest mieszaniną węglowodorów ciekłych, w których rozpuszczone są węglowodory gazowe stałe oraz niewielkie ilości substancji zawierających tlen, azot i siarkę oraz składniki mineralne związki żelaza, krzemu, wanadu, sodu, niklu i innych metali. Gęstość 0,73 - 0,99g/cm3, wartość opałowa 9000 - 11 500
Ropa naftowa ma olbrzymie znaczenie gospodarcze. Oprócz ogólnie znaczenia ropy naftowej jako źródła paliw do silników spalinowych ciągle wzrasta jej rola jako surowca dla przemysłu chemicznego. W związku z tym przedsiębiorstwa przerabiające ropę naftową dzieli się na właściwe rafinerie nafty, których głównym produktem jest paliwo silnikowe (odpady kierowane są do przeróbki chemicznej) i zakłady petrochemiczne, produkujące szeroki asortyment substancji chemicznych albo bezpośrednio z ropy naftowej albo z produktów otrzymanych w zakładach rafineryjnych.
Pierwszym procesem przeróbki ropy naftowej w rafineriach jest destylacja pod ciśnieniem atmosferycznym. Ropę naftową poddaje się rafinacji przed destylacją frakcyjną. Schemat takiej rafinerii ropy naftowej przedstawię poniżej:
Schemat rafinerii ropy naftowej: 1 - kolumna (wieża) destylacyjna, 2 - deflegmatory i chłodnice, 3 - aparat destylacyjny, 4 - urządzenie do krakowania, 5 - oczyszczalnie benzyny, 6 - oczyszczalnia nafty.


(…)

… węglowodorów nasyconych w tych rodzajach benzyny jest mniej więcej jednakowa.
Naturalne gazy palne są obecnie bardzo szeroko stosowane jako paliwo do celów bytowych i w przemyśle. Szczególną zaletą gazów naturalnych, podobnie jak i gazów z przeróbki ropy naftowej, jest to, że są one surowcem do otrzymywania bardzo wielu nadzwyczaj cennych substancji chemicznych. Naturalne gazy palne dzielą się na dwie grupy…
… do silników traktorów
250 - 350
oleje lekkie
~ C20 oleje pędne do silników Diesla
> 350
parafina
wazelina
asfalt
pak
> C20 świece
smary
nawierzchnie drogowe
Każda z tych frakcji stanowi mieszaninę różnych substancji o zbliżonych temperaturach wrzenia. W celu ich dalszego rozdziału poddaje się je ponownej destylacji. Procesy destylacji frakcyjnej przeprowadza się w zakładach przemysłowych zwanych rafineriami. Węglowodory aromatyczne występują we wszystkich frakcjach, a udział ich rośnie wraz ze wzrostem temperatury wrzenia frakcji. Im wyżej wrząca frakcja tym występujące w niej węglowodory węglowodory aromatyczne zbudowane są z większej ilości pierścieni. Tlen występuje w kwasach naftenowych, tłuszczowych, fenolach, żywicach i asfaltach; azot głównie w aminach cyklicznych i acyklicznych; siarka - w postaci siarkowodoru, siarczków, merkaptanów, dwusiarczków, tiofenów, a także jako rozpuszczona siarka elementarna.
Powstałe frakcje to miedzy innymi:
benzyna zawiera węglowodory o niskiej masie cząsteczkowej (do 10 atomów węgla w cząsteczce). Jest to substancja bardzo lotna i łatwo palna, stosowana głównie do napędów silników spalinowych oraz jako rozpuszczalnik tłuszczów, farb, lakierów itp.
nafta jest mieszaniną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz