Samorządowe kolegium odwoławcze - strona 26

PRAWO ADMINISTRACYJNE - Akt prawidłowy

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2366

Ściąga 1.POJĘCIE ADMINISTRACJI PUB. Administracja pub -jest to działalność trwała celowa i planowa, “administracja “ oznacza służenie czynność podporządkowania rozkazom ministrare oznacza posługiwać, wykonywać, kierować. Jest sprawowana przez państwo( organy państwowe, związki publicznoprawne i...

Postepowanie administracyjne 2

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1337

miasta), starosty lub marszałka wojew., a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze. Organizacja społ.(art.5...

Ustrój samorządu terytorialnego

  • Małgorzata NIewiadomska- Cudak
  • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 770
Wyświetleń: 6104

postępowania administracyjnego jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze . Szeroka decentralizacja w zakresie zadań...

Ustrój administracji publicznej RP

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 917
Wyświetleń: 5964

. Ponieważ reguła jest że odwołanie jest do SKO (samorządowe kolegium odwoławcze). Od decyzji wojewody odwołanie...