Samorządowe kolegium odwoławcze - strona 27

Prawo - zagadnienia ogólne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1505

/ w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że przepis...

Encyklopedia rachunkowości - S

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

administracji publicznej. Od jego decyzji służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba...

Wykład - władze lokalne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Suwereność RP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

, dla własnych- samorządowe kolegium odwoławcze. 7) Spory kompetencyjne: - Spory kompetencyjne między organami...

Licencjat II rok. Egzamin POA

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Iwona Sierpowska
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2310

samorządowych, samorządowe kolegia odwoławcze. Inne organy państwowe: powoływane z mocy prawa: prezydent RP...