Samorządowe kolegium odwoławcze - strona 28

Nadpłata, deklaracja - wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Romuald Kalinowski
  • Prawo finansowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

d. członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych/pracownicy biur tych kolegiów e. minister właściwy...

Koncesje charakterystyka

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2240

instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona...

Administracja pytania na egzamin wraz z odpowiedziami

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Administracja
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2814

...1. Zasada związania administracji prawem. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa i w granicach zakreślonych przepisami prawa. 2. Zasada kierownictwa. Kierownictwo jest to działanie organu administracji publicznej organizacyjne, inicjatywne, koordynacyjne, spraw...

Prawo podatkowe - 4 wykłady

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Beata Kucia-Guściora
  • Prawo podatkowe
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4704

) Samorządowe Kolegium Odwoławcze Naczelnik Urzędu Celnego 2) Dyrektor Izby Celnej Dyrektor Izby Skarbowej...