Samorządowe kolegium odwoławcze - strona 25

Wykład - Samorząd Terytorialny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1008

w jego trzech postaciach składa się do samorządowych kolegiów odwoławczych jako organów drugiej instancji...

Pojęcie i etapy stosowania prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1995

instancji. (np. wójt - samorządowe kolegium odwoławcze; starosta w sprawach z zakresu administracji rządowej...

Postanowienia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

lub przez samorządowe kolegium odwoławcze odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio...

Sądy administracyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 686

kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami...

Prawo finansów - ważne zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

jest :samorządowe kolegium odwoławcze  Organem kontroli skarbowej nie jest :pracownik urzędu skarbowego Organem...

System podatkowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2933

jest tu wójt (burmistrz, prezydent), a organem odwoławczym jest samorządowe kolegium odwoławcze. PODATEK...