Samorządowe kolegium odwoławcze - strona 11

Ordynacja podatkowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Aleksander Grygorowicz
 • Prawo finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1092

kolegium odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty...

Prawo administracyjne - testy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 707
Wyświetleń: 6993

co najmniej 100 000 mieszkańców 41. Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest a) terenowym organem administracji...

Prawo podatkowe - zagadnienia

 • Społeczna Akademia Nauk Warszawa
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2562

w powiatach, marszałkowie w województwie oraz Samorządowe Kolegia Odwoławcze. Osoby te w imieniu gminy wydają...

Administracja Finansowa zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • mgr Arkadiusz Kohut
 • Administracja Finansowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4046

, - samorządowe kolegium odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta...

Zakres obowiązywania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, oraz organów państwowych i samorządowych...

Pisania wniosku - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

inny organ odwoławczy. § 3. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium...