DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZAKRES PODMIOTOWY

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZAKRES PODMIOTOWY  - strona 1 DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZAKRES PODMIOTOWY  - strona 2 DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZAKRES PODMIOTOWY  - strona 3

Fragment notatki:

DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZAKRES PODMIOTOWY (art. 137 UoFP)
- pracownicy jednostek Sektora Finansów Publicznych oraz inni dysponenci środków publicznych - pracownicy jednostek Sektora Finansów Publicznych którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki fin. - kierownicy jednostek Sektora Finansów Publicznych (odpowiadają za całośc gospodarki finansowej) ZAKRES PRZEDMIOTOWY A. CZYNY ZWIĄZANE Z KONKRETNYMI OPERACJAMI FINANSOWYMI - przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych i zaciągania zobowiązań - wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem środków z rezerw budżetowych oraz z dotacji - nadmierne lub nienależne pobranie środków pochodzących z UE - wykorzystywanie środków z UE z naruszeniem obowiącujących procedur - niewpłacanie przez jednostki obowiązkowych skłądek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotnw
B. POZOSTAŁE CZYNY
- przekroczenie uprawnień w zakresie przenoszenia środków budżetowych - zaniechanie inwentaryzacji, bądź dokonanie jej niezgodnie ze stanem rzeczywistym - wykorzystanie w sprawozdaniu danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym (z ewidencją) KARY 1) UPOMNIENIE (nie wywołuje znaczncznych skutków) 2) NAGANA (powoduje sktuki przewidziane w odrębnych regulacjach, ponowna nagana warunkuje zastosowanie kary 4) 3) KARA PIENIĘŻNA (w wysokości 1-3 miesięcznego wynagrodzenia danej osoby) 4) ZAKAZ PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNICZYCH ZWIĄZANYCH Z DYSPONOWANIEM ŚRODKAMI PUBLICZNYMI (Może dosięgnąć kierownika, zastępcy, dyrektora generalnego, człinka zarządu, skarbnika, głównego księgowego). Wymierzana jest na okres 1-5 lat w przypadku istotnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych, tj w przypadku: - istotnego uszczuplenia środkó publicznych - zaciągania zobowiązań bez upoważnienia - zapłacenia znacznej kwoty odsetek karnych - niedopełnienia obowiązku - w przypadku recydywy dyscyplinarnej Orzekanie Kary: Kary wymierza i orzeka właściwa komisja orzekająca wedle swobodnego uznania i biorąc pod uwagę stopień winy obwinionego oraz szkodliwość czynu i jego skutki. Okolicznościami obciążającymi jest działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wcześniejsze ukaranie za czyn podobnego rodzaju. W przypadku nieumyślności można zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpić od jej wymierzenia.
- jeżeli sprawca w jednym czasie dopuszcza się kilku czynów przestępnych wówczas wymeirza się 1 karę za wszystkei czyny - jeżeli sprawca dopuścił się czynu uszczuplenia środków ale

(…)

… poszczególne kwestie
Prawa Obwionionego 1. Prawo do odmowy złożenia zeznań 2. Prawo do nieobecności na rozprawie 3. Prawo do korzystania z pomocy 1 obrońcy (jest zastępcą procesowym, ma identyko prawa co obwioniony) 4. Prawo domniemania niewinności (obalane przez RDFP) 5. Prawo do rzetelnego procesu (postępowanie zgodne z procedurą, orzeczenie tylko na podstawie materialu dowodowego) 6. Prawo do sprowadzania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz