Sacrum - strona 17

Sprzeczność i niesprzeczność

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Emil Grochulski
  • Semantyka logiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

musza mieć wspólną podformułę, odrzucenie sacrum, że każda sprzeczność jest fałszywa. Wg twórców logiki...

Socjologia wsi - wykład 13

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia wsi
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

określała nie tylko sacrum, ale przenikała wszystkie codzienne zachowania człowieka. Kompetencja kulturowa...

Odmiany świadomości społecznej

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr inż. Maria Siwek
  • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

nadnaturalnego i spraw ostatecznych. Jak określał to Emile Durkheim, ich przedmiot to sfera sacrum, tajemnicza...