Rzeczownik - strona 28

Niemcy - podłoże polityczne i historia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ryszard Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

wszystkich rzeczowników wielką literą (występująca współcześnie ponadto jedynie w ortografii jęz. luksemburskiego). W 1998...

Słownik a społeczeństwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Leksykologia zewnętrzna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

między innymi z istnieniem rzeczowników oburodzajowych typu ten gardziel (poznańskie) i ta gardziel (krakowskie...

Żeromski Stefan - Popioły

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1190

a zimny”), nagromadzeni rzeczowników i przymiotników, rytmizujące eufonie („świst-poświst”), powtórzenia...

Żeromski Stefan - Ludzie bezdomni

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1155

: gromadzenie i powtarzanie, szeregi przymiotników i rzeczowników (serce obejmowało świat, ludzi i rzeczy...

Komunikowanie polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Komunikacja
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4550

wiadomości, naradzać się) i rzeczownika communio (wspólność, poczucie łączności). Szkoły/podejścia badawcze...

Metodyka pracy korekcyjno-wyrównawczej

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jolanta Łęczycka
 • Metodyka pracy korekcyjno-wyrównawczej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3164

i jej przeniesieniu na formę graficzną - mylenie wyrazów w zdaniu - łączenie przyimków z rzeczownikami np. ( wdomu...

Podstawy terapii część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grażyna Kwaśniewska
 • Podstawy profilaktyki i terapii trudności edukacyjno-wychowawczych uczniów upośledzonych umysłowo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2268

przyimków z rzeczownikami („wklasie"), odtwarzanie liter. W początkach opuszczanie końcówek i cząstek...

Wstęp do Pisma Świętego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Waldemar Linke
Pobrań: 154
Wyświetleń: 924

jest jego wykorzystanie w Ne 8,8. W tekście tym pojawia się zarówno czasownik arq, jak i rzeczownik ar"q.Mi. Czasownik...