Niemcy - podłoże polityczne i historia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niemcy - podłoże polityczne i historia - strona 1 Niemcy - podłoże polityczne i historia - strona 2 Niemcy - podłoże polityczne i historia - strona 3

Fragment notatki:


Niemcy  ( Republika Federalna Niemiec ,  RFN ; do traktatu pomiędzy RFN a  Polską Rzecząpospolitą Ludową  ( 1970 ) w Polsce stosowana była oficjalnie nazwa Niemiecka Republika Federalna ,  NRF ;  niem. :  Deutschland  lub  Bundesrepublik Deutschland , BRD) -  państwo   federacyjne  położone w  Europie , będące członkiem  Unii Europejskiej  (UE),  Unii Zachodnioeuropejskiej  (UZE),  G8 ,  ONZ  oraz  NATO . Stolicą Niemiec jest  Berlin  (przed połączeniem z  NRD  -  Bonn , obecnie noszące tytuł  miasta federalnego ). Językiem oficjalnym jest  język niemiecki .
Według popularnej etymologii [4] , polska nazwa "Niemcy" wywodzi się z tego samego rdzenia, co określenia "niemy", "niemowa" i podkreśla barierę językową między germańskim  językiem  niemieckim  a  językami słowiańskimi  ("niemy" jako osoba nie mówiąca zrozumiałym językiem). Według innej teorii [5] , nazwa ta wywodzi się od plemienia Nemeti wzmiankowanego przez  Tacyta  i  Cezara [6] [7] .
Niemcy leżą między  Morzem Północnym  i  Morzem Bałtyckim  na północy a  Alpami  na południu, rzeką  Ren  na zachodzie a  Odrą  na wschodzie. Graniczą na północy z Danią , na wschodzie z  Polską , na południowym wschodzie z  Czechami , na południu z  Austrią  i  Szwajcarią , a na zachodzie z  Francją ,  Luksemburgiem ,  Belgią  i  Holandią . Państwo niemieckie jest  federacją  złożoną z 16  krajów związkowych  (landów).
Historia Niemiec
W  X wiek p.n.e.  plemiona germańskie przybyły na tereny dorzecza  Łaby  i  Renu . Od końca II w p.n.e.  Germanie  weszli w styczność z  Republiką rzymską . Od I w. n.e. toczyli częste wojny z  Imperium Rzymskim .
IV w. Germania zostawała kilkakrotnie spustoszona przez plemiona wędrujące na zachód. Najazd  Hunów  na Europę w II poł. IV wieku rozpoczął wędrówkę ludów, w tym także Germanów, którzy opuścili tereny pomiędzy Łabą a  Odrą , a na ich miejscu osiedlili się  Słowianie , zajmujący także tereny w Europie Środkowej i Wschodniej.
Pod panowaniem Franków W  VI  i  VII wieku  zachodnia część Germanii została podbita i włączona do państwa  Franków . W I połowie  VIII wieku   benedyktyński   mnich , Anglosas Winfryd-Bonifacy chrystianizował Germanów. W  755  poniósł męczeńską śmierć i niedługo potem został wyniesiony na ołtarze. Frankowie zbudowali w Germanii organizację państwową i kościelną z ośrodkami ( arcybiskupstwami ) w:  Akwizgranie ,  Moguncji ,  Kolonii ,  Hamburgu . W  768  królem Franków został  Karol Wielki . Władca ten po długich  wojnach saskich  ( 779 - 804 ) włączył do swojego państwa pozostałą część Germanii. W  800   papież Leon III  koronował Karola na cesarza w  Rzymie , w ten sposób zostało odnowione cesarstwo rzymskie na zachodzie Europy.


(…)

… (we wschodniej części państwa Franków).
Otton I Wielki
Plemienni książęta przekazali władzę Konradowi I (911-918).
Po śmierci Konrada w 918 r. do władzy doszła dynastia saska (panująca 919-1024). Pierwszym królem z tejże dynastii był Henryk I Ptasznik (919-936). Za rządów tegoż króla niemieckie zdobycze na wschodzie sięgnęły Odry, zagarniając terytorium Słowian połabskich, tworząc na ich ziemiach Marchię…
…. X wieku, gdy Otton przebywał w Italii miał miejsce wielki najazd Węgrów na Bawarię iKaryntię, jednocześnie wybuchło powstanie Słowian Połabskich, zagrażając posiadłościom Ottona na wschód od Łaby. Szybko powróciwszy Otto rozbił Węgrów na Lechowym Polu (955), ruszywszy na północ krwawo stłumił powstanie Wieletów. W 961 Otton koronował się w Mediolanie na króla Italii (Longobardów). Następną wyprawę…
…, jednakże Polski król Mieszko II skutecznie bronił granic państwa. W latach 1028-1030 Mieszko zorganizował dwie wyprawy na wschodnie ziemie niemieckie. Drugą wyprawę Konrad przygotował lepiej: porozumiał się z wielkim księciem ruskim Jarosławem i władcą duńskim Kanutem w celu wspólnego najazdu na Polskę. W 1031 r. Konrad najechał Wielkopolskę, Kanut Pomorze, Jarosław Grody Czerwieńskie. Mieszka zaskoczył bunt…
… tego władcy to dalszy, stopniowy ale trwały upadek i rozpad polityczny Niemiec.
W 1122 r. zawarł z papieżem Kalikstem II Konkordat w Wormacji, kończący I spór o inwestyturę. Henryk zmarł bezdzietnie w 1125. Następcą Henryka został saski feudał Lotar z Suplinburga. Swoje piętnastoletnie panowanie poświęcił na ekspansję na zachód, w 1135 został koronowany na cesarza. Następną dynastią, która rządziła…
… starego króla. W 1410 wojska polsko-litewskie pokonały pod Grunwaldem armię krzyżacko-niemiecką. Od tej pory obszary we władaniu Niemców na Pomorzu kurczyły się. Krzyżacy kolejno tracili: Żmudź, ziemię dobrzyńską, Nową Marchię, wreszcie całe Pomorze Gdańskie z ziemią michałowską, część Warmii i Mazur. W XV w. Habsburgowie opanowywali nowe ziemie, ale metodą mariaży i układów. Karol V (1519-1556) panował…
…: papież oraz królowie Polski i Hiszpanii.
Historia od czasów wojny trzydziestoletniej [edytuj]
Po wojnie trzydziestoletniej, toczonej w latach 1618-1648, która udaremniła próby wzmocnienia władzy cesarzy przez noszących ten tytuł Habsburgów, księstwa leżące w granicach Rzeszy niemieckiej stały się niezależnymi państwami.
W roku 1701 elektor brandenburski Fryderyk III Brandenburski koronował się na "króla…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz