Ryzyko rynkowe - strona 12

Zarządzanie wiedzą - Wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

, ukierunkowane Tolerancja ryzyka rynkowego akceptowane unikane Postawa konsumencka pewność siebie niepewność...

ZIK - I termin egzaminu - dr Jurkowska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 1883
Wyświetleń: 8428

w instytucje kredytowe. 20. Ryzyko rynkowe obejmuje m.in.,: a) ryzyko stopy procentowej i ryzyko cen towarów, b...

ZIK Jurkowska

 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 5488

w instytucje kredytowe. 20. Ryzyko rynkowe obejmuje m.in.,: a) ryzyko stopy procentowej i ryzyko cen towarów, b...

Ryzyko w działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

- rozumiane jako ryzyko niewywiązania się partnera transakcji z jego zobowiązań, - ryzyko rynkowe...

Transakcje SWAP

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

do wzajemnego transferu kosztów odsetkowych i ryzyka rynkowego związanego z każdą pożyczką. Strony kontraktu...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 497
Wyświetleń: 5103

pomniejszonych o łączną wartość wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego i z tytułu ryzyka rozliczenia...