Roztwór wodny - strona 43

Metody dezynfekcji

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Mikrobiologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1246

. Z tego te względu działają najsilniej jako 50-70% roztwór wodny. Aktywność alkoholi wzrasta wraz ze wzrostem liczby...

Układy koloidalne - wykład

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1540

, z którym łączą się przez solwatację, która stabilizuje układ, np. roztwory wodne białka, taniny, żelatyny, gumy...

Układy koloidalne - podział

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1211

do rozpuszczalnika, z którym łączą się przez solwatację, która stabilizuje układ, np. roztwory wodne białka, taniny...

Chemiczna analiza - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1736

, w których znajduje się ciecz, zaleŜą od temperatury. Współczynnik rozszerzalności rozcieńczonych roztworów wodnych...

Związki organiczne komórki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 483

: aldehydową lub ketonową * łańcuchy niektórych jednocukrów tworzą w roztworach wodnych pierścienie (pomiędzy...

Materiałoznastwo - wykład 11

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

i własności ośrodka chłodzącego. W obróbce cieplnej jako ośrodki chłodzące są stosowane: - woda oraz roztwory...

Analiza żywności-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1834

(wykorzystujące zdolność skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego przez cząsteczki cukrów w roztworze wodnym...