Układy koloidalne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układy koloidalne - wykład - strona 1 Układy koloidalne - wykład - strona 2 Układy koloidalne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Układy koloidalne Koloidy są układami dyspersyjnymi, które rozumie się jako ośrodek rozpraszający (fazę rozpraszającą) wraz z zawartą w nim substancją rozproszoną o wielkości cząstek od 1 - 500 nm Pod względem wielkości cząstek rozproszonych koloidy zajmują miejsce pośrednie pomiędzy roztworami rzeczywistymi (cząstki o rozmiarach kilku do kilkunastu nm) i zawiesinami (cząstki o rozmiarach powyżej 500 nm).
Faza rozpraszająca Faza rozproszona Rodzaj koloidu Przykłady Nazwa szczegółowa koloidu Gaz Gaz Ciec z Ciało stałe Aerozole (gazozole) - Mgła, chmury Dym, kurz Nie istnieje Aerozole ciekłe (mgły) Aerozole stałe (dymy) Ciecz Gaz Ciecz Ciało stałe Zole, roztwory koloidalne Piana Mleko, białko Zole tlenków metali, wodorotlenków Piany Lizole, emu lsje (emulsoidy) Zawiesiny koloidalne(suspensoidy) Ciało stałe Gaz Ciecz Ciała stałe Pirozole Pumeks Kwarc mleczny Szkło rubinowe, perły fosforowe Piany stałe Emulsje stałe Zole stałe Układy : monodyspersyjne polidyspe rsyjne cząstki rozproszone mają taką samą wielkość cząstki mają rożną wielkość
jednopostaciowe wielopostaciowe cząstki rozproszone mają taki sam kształt cząstki mają różny kształt
Rozt wór koloidalny (zol) - ośrodek rozpraszający jest cieczą
Podział koloidów: ♦ asocjacyjne - substancja przechodzi w stan koloidalny samorzutnie; ♦ dyspersyjne - otrzymywane przez wymuszone rozdrabnianie fazy rozproszonej w fazie rozpraszającej;
♦ liofilowe - mają duże powinowactwo do rozpuszczalnika, z którym łączą się przez solwatację , która stabilizuje układ, np. roztwory wodne białka, taniny, żelatyny, gumy arabskiej. Zwykle są to koloidy odwracalne - ich sucha pozostałość po odparowaniu ciekłej fazy rozpraszającej tworzy układ koloidalny po ponownym zmieszaniu z tą cieczą;
♦ liofobowe - nie wykazują tendencji do wiązania cząsteczek fazy rozproszonej i rozpraszającej, a czynnikiem stabilizującym układ jest ładunek elektryczny na powierzchni cząstek koloidalnych,

(…)

… zolu przez sączki o odpowiednim rozmiarze porów pod zmniejszonym ciśnieniem; wymiana jonowa - bardzo efektywne oczyszczanie Właściwości kinetyczne koloidów
Ruchy Browna - nieustanne charakterystyczne ruchy postępowe, obrotowe i drgające cząstek fazy rozproszonej w ośrodku ciekłym lub gazowym; natężenie ruchów Browna charakteryzuje się za pomocą rzutu na jedna z osi współrzędnych średniej drogi…
…. W zjawiskach elektrokinetycznych ważną rolę odgrywa wartość potencjału na granicy pomiędzy warstwą adsorpcyjną a dyfuzyjną względem głębi roztworu. Nosi on nazwę potencjału elektrokinetycznego (dzeta ς). Istnienie potencjału elektrokinetycznego odgrywa zasadniczą rolę w zjawiskach elektrokinetycznych. Zjawiska elektrokinetyczne obejmują: elektroosmozę, elektroforezę, potencjał sedymentacji, i potencjał przepływu (powstanie różnicy potencjałów na końcach kapilary, przez którą przepływa ciecz). Elektroosmoza jest to ruch ośrodka dyspersyjnego pod wpływem pola elektrycznego. Elektroforeza jest to poruszanie się naładowanych cząstek koloidalnych pod wpływem pola elektrycznego względem nieruchomego ośrodka rozpraszającego. Wyróżnia się katoforezę - ruch odbywa się w kierunku katody i anodoforezę - ruch odbywa się w kierunku anody. Zjawisko elektroforezy, czyli migracji cząstek obdarzonych ładunkiem w polu elektrycznym w kierunku elektrody o przeciwnym znaku, znane było już pod koniec XIX wieku. Pierwszym, który zastosował w 1937 roku elektroforezę jako metodę rozdzielania, był A. W. Tiselius, a jego prace, dotyczące rozdzielenia białek, uhonorowane zostały Nagrodą Nobla. Elektroforeza ma duże zastosowanie w analizie…
… heterocykliczne związki amoniowe (pochodne pirydyny); niejonowe - fragment hydrofilowy cząsteczki to najczęściej ugrupowanie alkoholu wielowodorotlenowego lub łańcuch polioksymetylenowy; amfolityczne - wykazują charakter kationowy lub anionowy w zależności od pH, sole wewnętrzne. Emulsje utrwala się również przez homogenizację (np. mleka, śmietany) czyli rozbicie kropel tłuszczu na bardzo małe, trudniej oddzielające się od reszty emulsji. Popularnymi emulsjami są: śmietana, mleko, masło, majonez, margaryna, kremy itp.
KOLOIDY ASOCJACYJNE Do tej grupy należą substancje, których pojedyncze cząsteczki nie mają rozmiarów cząstek koloidalnych, ale w pewnych rozpuszczalnikach ulegają asocjacji do większych agregatów (tzw. miceli) i wówczas tworzą roztwór koloidalny. Agregacja cząsteczek następuje przy określonym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz