Materiały inteligentne - właściwości i zastosowanie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały inteligentne - właściwości i zastosowanie-opracowanie - strona 1 Materiały inteligentne - właściwości i zastosowanie-opracowanie - strona 2 Materiały inteligentne - właściwości i zastosowanie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

„Materiały inteligentne - właściwości i zastosowanie” 1.Opisz zasadę działania urządzenia elektrochromowego. Narysuj schemat urządzenia, podaj przykładowe materiały i równania zachodzących reakcji.
Cechą charakterystyczną tych materiałów jest elektrochromizm, czyli zdolność do odwracalnych zmian optycznych, pod wpływem przepływu elektronów (a więc pod wpływem działania prądu elektrycznego).
Zasada działania:
Szybkość zmiany kolorów zależy od szybkości migracji jonów w warstwie elektrolitu.
Mechanizm barwienia:
AOn + xM+ + xe- MxAOn = MxAOn , gdzie
A - metal przejściowy: W, Mo, V, Ti, Nb, Rh, Ni, Co.
M - jon barwiący: H+, Li+, Na+, K+ AOn - materiał elektrochromowy niezabarwiony
MxAOn - materiał elektrochromowy zabarwiony
0

(…)

… się od bardzo wysokich wartości w stanie bezbarwnym do wartości zbliżonych do warstw metalicznych
6. Narysuj schemat przejścia międzypasmowego w półprzewodniku z prostą i skośną przerwą energetyczną. Podaj przykłady materiałów Materiały:
Skośna przerwa energetyczna: np. C, Si, Ge, SiC, AlP, GaP, Prosta przerwa energetyczna np: Se, Te, GaN, ZnS, PbS
Przejścia:
7. W jaki sposób można modyfikować szerokość przerwy energetycznej w półprzewodnikach? Wyjaśnij na wybranych przykładach.
Między pasmem przewodnictwa i walencyjnym istnieje pasmo energii zabronionych zwane przerwą energetyczną
Domieszkowanie półprzewodników samoistnych, zbudowanych zazwyczaj z atomów czterowartościowych (np.krzem, german), polega na umyślnym wprowadzeniu w ich sieć atomów innych niż sam kryształ. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje domieszek…
… wywoływanych odkształceń i duzą szybkość powrotu do stanu wyjściowego. 20. Czym różni się termosprężysta przemiana martenzytyczna od przemiany klasycznej?
Obie przemiany są termiczne. termosprężysta przemiana martenzytyczna- Objętościowe odkształcenie martenzytu termosprężystego jest małe, nie przekracza 0,2 %.
Wzrost bądź zanik płytek martenzytycznych następuje w sposób ciągły ze zmianą wewnętrznych…
… przetwarzają energię elektryczną w mechaniczną i odwrotnie. Odkształcenia sprężyste piezoelektryka wywołuje w nim powstanie wewnętrznego pola elektrycznego (efekt piezoelektryczny prosty) lub umieszczenie materiału w polu elektrycznym prowadzi do zmiany jego wymiarów (efekt piezoelektryczny odwrotny).
Nieorganiczne : monokryształ krzemu, tytanian baru, cyrkonia-tytanian ołowiu
Organiczne: polimerowe( PVDF…
… i jego kopolimery, PP, PS, Poli(met akrylan metylu), nylon 11 itd.)
Które spośród poznanych grup materiałów inteligentnych mogą być stosowane do aktywnego tłumienia drgań? Narysuj schemat urządzenia.
Atrakcyjnymi materiałami są kompozyty zawierające SMA (wykorzystywane np. jako materiały tłumiące drgania)
Narysuj krzywe elektromechaniczne dla materiału piezoelektrycznego i elektrostrykcyjnego. Piezoelektryczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz