Polimery i zaawansowana ceramika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polimery i zaawansowana ceramika - strona 1 Polimery i zaawansowana ceramika - strona 2 Polimery i zaawansowana ceramika - strona 3

Fragment notatki:


POLIMERY Tworzywa sztuczne - materiały które oprócz polimeru jako składnika głównego , zawierają także dodatki w postaci napełniacz, zmiękczaczy, stabilizatorów, środków smarujących, środków bartniczych itd. Polimery - (polimeros- wiele części) -materiały organiczne - kowalencyjne związki węgla. Oprócz węgla do najczęściej występujących w polimerach pierwiastków należą: wodór, chlor, tlen, fluor, fosfor i siarka.
Pierwiastki zdolne do tworzenia z węglem wiązań kowalencyjnych o pewnym stopniu polarności.
Polimery - związki wielocząsteczkowe, są głównie związkami chemicznymi węgla z wodorem.
Są zbudowane z cząsteczek o długich łańcuchach utworzonych z merów. Liczba merów w cząsteczce polimeru wynosi zwykle ponad 1000.
Małe cząsteczki, stanowiące element budowlany makrocząsteczek to monomery - to proste cząsteczki tego samego związku chemicznego, których w wyniku polimeryzacji powstaje polimer.
Mer - najprostszym , powtarzalnym fragmentem cząsteczki jest grupa -CH 2 - , jednak ze względu na to, że polietylen otrzymuje otrzymuje się w wyniku polimeryzacji etylenu CH 2 = CH 2 przyjmuje się, że merem w polietylenie jest grupa CH 2 CH 2 .
Polimery dzieli się na: -Termoplastyczne(termoplasty) - (miekną po podgrzaniu- formuje się je w podwyższonych temperaturach na skutek lepkiego płynięcia). Formuje się je wielokrotnie
-Termoutwardzalne (duroplasty) są mocniejsze i bardziej kruche od polimerów termoplastycznych. Po utworzeniu wiązań poprzecznych (sieciowaniu) podczas procesu formowania ich ponowne formowanie nie jest możliwe. -Elastomery (gumy) są usieciowanymi polimerami amorficznymi, które posiadają niską temperaturę zeszklenia, znacznie poniżej temperatury pokojowej.
Polimeryzacja: Polimeryzacja może zachodzić przez:
-addycję(dodawanie)
-kondensację
Polimeryzacja addycyjna polega na szybkiej „reakcji łańcuchowej” monomerów.
Polimeryzacja kondensacyjna (polikondensacja) polega na indywidualnych relacjach chemicznych między poszczególnymi parami monomerów i jest procesem znacznie wolniejszym.
Obecność wiązań zdolnych ,do reakcji chemicznej krytyczna własność monomeru, umożliwiająca jego - połączenia z innymi cząsteczkami podczas polimeryzacji . Dla polimeryzacji addycyjnej takimi wiązaniami są - wiązania podwójne. Polimeryzacja addycyjna: W przypadku polimeryzacji addycyjnej wiązania podwójne w momencie są zastąpione wiązaniami pojedynczymi w merze.
Reakcje polimeryzacji, w których monomery łączą się bez powstawania żadnych produktów ubocznych. Polimer jest jednym produktem i ma ten sam wzór empiryczny jak monomer.


(…)

… pole magnetyczne. W próżni między indukcją magnetyczną (gęstością strumienia magnetycznego) a natężeniem pola magnetycznego występuje związek”
Bo= µo*H
gdzie:
Bo-indukcja magnetyczna
H-natężenie pola magnetycznego
µo-przenikalność magnetyczna próżni(stała indukcji) = 1,2566* 10-6
Jeżeli w polu znajdują się materiały, to wewnątrz niech indukcja magnetyczna albo ulega nieznacznemu osłabieniu…
… sąsiednich.
Ferryt:
Materiały ceramiczne, w których indukcja magnetyczna ulega wzmocnieniu.
Charakteryzują się dużą indukcją magnetyczną oraz rezystywnością ( 1*103 - 1*104 Ωm (wyjątek stanowi ferryt Mn- Zn, którego rezystywność wynosi 1*10-2 Ωm).
Dlatego przy dużych częstotliwościach pola magnetycznego powstają małe straty prądów wirowych.
Przedstawiciele:
-związki tlenku żelaza o strukturze spinelu…
… z innym monomerem etylenu, powodując wzrost cząsteczki.
Jeżeli w reakcji polimeryzacji uczestniczy więcej niż jeden rodzaj monomerów -> kopolimeryzacja.
Położenie merów poszczególnych składników wzdłuż łańcucha kopolimeru może być przemiennie, statyczne, blokowe lub takie, że łańcuch składające się z merów poszczególnych składników są ze sobą szczepione.
Proces polikondensacji (polimeryzacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz