Roztwór wodny - strona 38

Chemia-opracowane pytań

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Agnieszka Małgorzata Teterycz-Puzio
 • Chemia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 980

się w innym naczyniu. 29. PORÓWNANIE WYKRESU FAZOWEGO CZYSTEJ WODY I ROZTWORU WODNEGO Obniżenie prężności pary...

Wrzenie i krzepnięcie roztworów

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295

, kwas siarkowy-woda, roztwory wodne fluorowcowodorów (HCl, HBr) (odchylenia ujemne-maksimum temperatury...

Przemysł siarkowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Krzysztof Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2261

+ H2O (w roztworze wodnym) Zalety: - wyeliminowanie zagrożenia przez zatykanie i zarastanie instalacji...

Wykład - chemia analityczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 987

fazą ciekłą, jest zwykle w analitycznych metodach rozdzielania roztwór wodny, drugą - rozpuszczalnik...

Metabolizm roślin - Lipidy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metabolizm roślin
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

LIPIDY Lipidy są heterogenną grupą związków organicznych nierozpuszczalnych w roztworach wodnych...