Metabolizm roślin - Lipidy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metabolizm roślin - Lipidy - strona 1 Metabolizm roślin - Lipidy - strona 2 Metabolizm roślin - Lipidy - strona 3

Fragment notatki:


LIPIDY  Lipidy są heterogenną grupą związków organicznych nierozpuszczalnych w  roztworach wodnych, rozpuszczalnych w organicznych rozpuszczalnikach.   Należą tu pochodne kwasów tłuszczowych  (tłuszcze proste i złożone) jak i  szereg związków o charakterze wtórnych metabolitów, strukturalnie  odmiennych od kwasów tłuszczowych.  Ze względu na budowę chemiczną dzielą się:     1. Tłuszcze proste (zbudowane z kwasów tłuszczowych i alkoholu) do których należą:  a. lipidy właściwe, czyli  TRIACYLOGLICEROLE  (glicerol zestryfikowany kwasami tłuszczowymi),  b. woski (kwasy tłuszczowe i długołańcuchowe alkohole jednowodorotlenowe).     2.  Tłuszcze złożone (obok kwasów tłuszczowych i alkoholu zawierają dodatkowe składniki):  a. fosfolipidy,  b. glikolipidy,  c. glukocerebrozydy.      3. Lipidy izoprenowe (terpenoidy):  a. steroidy (sterydy i sterole),  b. karotenowce.    Ze względu na obecność wiązań podwójnych:  a. nienasycone, które w łańcuchu węglowodorowym posiadają wiązania podwójne - tłuszcze te występują w dużych  ilościach w roślinach i zwykle w temperaturze pokojowej są ciekłe,   b. nasycone, które w łańcuchu węglowodorowym posiadają wyłącznie wiązania pojedyncze; tłuszcze te są produkowane  przede wszystkim przez organizmy zwierząt.      Klasyfikacja lipidów   Lipidy pełnią różne funkcje  Funkcja  Lipidy  Składniki błon komórkowych      Tłuszcze zapasowe    Elementy łańcuchów transportujących elektrony    Fotoprotekcja  Ochrona błon przed działaniem wolnych rodników  Ochrona powierzchni przed działaniem wody      Modyfikacja protein:  1.  błonowych:  •  acetylacja  • prenylacja  • inne modyfikacje  2. Błonowych i rozpuszczalnych:  • Glikozylacja      Sygnaling:        Obrona anty patogenowa  Glicerolipidy  Sfingolipidy  Sterole  Triacyloglicerole  Woski  Chlorofil i inne pigmenty  Ubichinon, plastochinon  Karotenoidy  Tokoferole  Kwasy tłuszczowe o długich łańcuchach węglowych  (kutyna i suberyna)  Triterpenoidy      Nasycone kwasy tłuszczowe (14:0 i 16:0)  Pirofosforan fernasylu i geranylogeranylu  Fosfatydyloinosytol, ceramidy    Dolichol    Hormony sterydowe (testosteron, estriadol,  progesteron, kortykosterydy, ektyzon,  brazynosteroidy), fosforany inozytolu,  diacyloglicerol, ABA, gibereliny, jasmonian    Olejki eteryczne, gumy, kauczuk   Katabolizm tłuszczów zapasowych (tłuszcze proste) dostarcza  organizmom dwukrotnie więcej energii niż utlenianie cukrów  Tłuszcze proste    Stanowią materiał zapasowy zarówno roślin jak i zwierząt 

(…)


obficie występują w nasionach roślin oleistych, lisciach i
owocach oliwki i awokado.
Tłuszcze proste
B. Woski
Stanowią mieszaninę kwasów tłuszczowych
długołańcuchowych alkoholi jednowodorotlenowych i innych
związków (aldehydy, ketony).
Zazwyczaj są wydzielane na zewnątrz powierzchniowych
komórek roślinnych (liscie) i zwierzęcych (np. pióra)
nadając im właściwości hydrofobowe i ochraniając…
… i złożonych
Tłuszcze proste syntetyzowane są w
RETIKULUM ENDOPLAZMATYCZNYM
Tłuszcze złożone:
1.Synteza fosfolipidów i sfingolipidów ma miejsce w:
PLASTYDACH,
CYTOPLAZMIE i
RETIKULUM ENDOPLAZMATYCZNYM
2. Synteza galaktolipidów zachodzi jedynie w PLASTYDACH
Synteza tłuszczów prostych i złożonych
I. Synteza nasyconych kwasów tłuszczowych
Komórki zwierzęce – CYTOPLAZMA
Komórki roślinne: CHLOROPLASTY…
… podwójnego wiązania
Etap 7 – uwalnianie nasyconego kwasu
tłuszczowego z ACP
I. Synteza nasyconych kwasów tłuszczowych
Etap 1. Synteza MALONYLO Co-A (przyłączenie CO2 do Acetylo-CoA)
Enzym: KARBOKSYLAZA Acetylo-Co-A (ACCaza) zbudowana z podjednostki karboksylazy
biotynowej (BC) i dwóch podjednostek karboksylotransferazy (CT). Grupą prostetyczną
enzymu jest BIOTYNA (BCCP - nośnik grup karboksylowych) .
W komórkach roślinnych występują dwie formy ACCazy
CYTOPLAZMA
PLASTYDY
BC, -CT i BCCP – kodowane przez
geny jadrowe; -CT – kodowana
przez geny plastydowe
Tylko forma plastydowa ACCazy uczestniczy w szlaku syntezy kwasów tłuszczowych;
Forma cytoplazmatyczna - synteza malonylo-CoA prekursora innych związków
I. Synteza nasyconych kwasów tłuszczowych
Etap 1 cd.
Synteza malonylo Co-A katalizowana…
…,
ZASTOSOWANIE: parafarmceutyki
obniżające poziom cholesterolu we
krwi, substrat do syntezy
progesteronu
Sterole roślinne
3. SAPONINY (glikozydy sterolowe:
tigosteina
diosgenina
sterol + cukier)
hekogenina
Żródło „roślinnych estrogenów”
Funkcje: związki odstraszające zwierzęta (toksyczne)
Zastosowanie praktyczne:
1.
2.
3.
Źródło roślinnych estrogenów (dosigenina)
Produkcja hydrokortyzolu (diosgenina…

Synteza kwasów tłuszczowych w cytoplazmie komórek
zwierzęcych (FAS Typu I)
wejście substratu
odwodnienie
wydłużenie łańcucha
redukcja
redukcja
U ssaków jest to dimer (250kDa x2); każdy
łańcuch zawiera TRZY FUNKCJONALNE
DOMENY:
DOMENA 1: aktywność transferazy acetylowej
(1), transferazy malonylowej (2) i syntetazy
ketoacylowej (kondensujaca) (3);
DOMENA 2: nośnik grup acylowych (ACP),
aktywność reduktazy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz