Biochemia-pytania Zestaw 11

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biochemia-pytania Zestaw  11 - strona 1 Biochemia-pytania Zestaw  11 - strona 2

Fragment notatki:

Zestaw 11
1. Napisz wzorami strukturalnymi po dwa konkretne przykłady reakcji enzymatycznych zachodzących w cytosolu matriks mitochondrialnej. Nazwij te enzymy, podaj ewentualnie pełne nazwy koenzymów z którymi współpracują oraz określ w jakich szlakach (cyklach) metabolicznych uczestniczą.
2. Glutaminian, kwas mlekowy i glicerol mogą być efektywnie wykorzystywane do syntezy glukozy na szlaku glukoneogenezy. W jaki sposób wymienione związki mogą włączyć się w ten szlak? (wystarczy podać nazwy kluczowych metabolitów pośrednich i ew. nazwy odpowienich procesów metabolicznych)
3. Katalizowane przez syntetazę kwasów tłuszczowych powstawanie palmitoilo-CoA (z acetylo-CoA i malonylo-CoA) jest procesem redykcyjnym.
a) Jaki związek (lub związki) jest wykorzystywany w tym procesie jako reduktor?
b) Ile moli tego reduktora (reduktorów) potrzeba aby mógł powstać 1 mol palmitoilo-CoA?
c) Jakie jest główne źródło tego reduktora (reduktorów) w komórkach zwierzęcych? d) Ile moli acetylo-CoA i malonylo-CoA potrzeba do syntezy 1 mola palmitoilo-CoA w reakcjach katalizowanych przez syntetazę kwasów tłuszczowych? e) Które atomy węgla powstałego kw. palmitynowego pochodzą bezpośrednio z acetylo-CoA?
4. Wymienione są ważnymi metabolitami pośrednimi na szlakach biosyntezy różnych ważnych substancji. Jakich?
a) kwas mewalonowy b) kwas fosfatydowy c) 5-fosforybozylo-1-pirofosforan d) adenozynodifosforan glukozy 5. cAMP jest ważnym modulatorem metabolizmu komórkowego a) Podaj pełną nazwę tego związku b) Co jest substratem do jego syntezy? c) Jak nazywa się enzym katalizujący jego powstawanie? d) Jaki jest molekularny mechanizm wpływu cAMP na aktywność różnych enzymów?


(…)


Zestaw 11
1. Napisz wzorami strukturalnymi po dwa konkretne przykłady reakcji enzymatycznych zachodzących w cytosolu matriks mitochondrialnej. Nazwij te enzymy, podaj ewentualnie pełne nazwy koenzymów z którymi współpracują oraz określ w jakich szlakach (cyklach) metabolicznych uczestniczą.
2. Glutaminian, kwas mlekowy i glicerol mogą być efektywnie wykorzystywane do syntezy glukozy na szlaku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz