Chemia fizyczna - zadania z kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia fizyczna - zadania z kolokwium - strona 1 Chemia fizyczna - zadania z kolokwium - strona 2 Chemia fizyczna - zadania z kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

Punkty: 0/2 W reakcji pierwszego rzędu okres połowicznego rozpadu izotopu wynosi 578,4 [h]. Ile było atomów toru na początku jeśli po 100 [h] powstało 241 atomów ? Poprawna odpowiedź: 2134
Ocena dla tego zadania: 0/2.
Dla pewnego ogniwa: X | XNO3 || YNO3 | Y współczynnik temperaturowy wynosi 6.1·10-4V·K-1. Oblicz dla reakcji zachodzącej w tym ogniwie.
Poprawna odpowiedź: 58.86
Ocena dla tego zadania: 0/1.
Obliczyć aktywność elektrolitu w roztworze K3Fe(CN)6 o stężeniu 0.119 mol·kg-1 w temperaturze 298 K. Poprawna odpowiedź: 8.54e-6
Ocena dla tego zadania: 0/1.
W reakcji równoległej A rozpada sie na 4B (stała szybkości k1 = 0.0368 s-1) i 1C (stała szybkości k2 = 0.0575 s-1) w reakcjach pierwszego rzędu. W reaktorze umieszczono czysty substrat A. Po 1345 sekundach stężenie produktu B było równe 0.88 mol•dm-3. Oblicz stężenie produktu C po tym samym czasie. Wynik podaj w mol•dm-3.
Poprawna odpowiedź: 0.344
Ocena dla tego zadania: 0/1.
5 Punkty: 0/1 Synteza jodowodoru w fazie gazowej: jest reakcją rzędu drugiego (pierwszego rzędu w stosunku do każdego z substratów). Ile razy zmieni się szybkość reakcji ( ) w stosunku do jej szybkości początkowej ( ) po przereagowaniu połowy jodu, jeżeli wyjściowa mieszanina zawierała jod oraz wodór w proporcji 1:3.5052? Wynik podać z dokładnością do czterech cyfr dziesiętnych. Poprawna odpowiedź: 0.4287
Ocena dla tego zadania: 0/1.
1 Punkty: 0/1 W reakcji równoległej A rozpada sie na 4B (stała szybkości k1 = 0.0832 s-1) i 4C (stała szybkości k2 = 0.0437 s-1) w reakcjach pierwszego rzędu. W reaktorze umieszczono czysty substrat A. Po 1408 sekundach stężenie produktu B było równe 0.18 mol•dm-3. Oblicz stężenie produktu C po tym samym czasie. Wynik podaj w mol•dm-3.
Poprawna odpowiedź: 0.095
Ocena dla tego zadania: 0/1.
2 Punkty: 0/2 Związek A ulega rozkładowi termicznemu na B i C w reakcji równoległej o schemacie podanym poniżej. Obie reakcje składowe są niodwracalnymi reakcjami pierwszego rzędu o stałych szybkości k1 = 0.077 s-1 i k2 = 0.072 s-1. Jakie będzie stężenie B po 12.3 s jeśli stężenie początkowe A wynosiło 7.1 mol•dm-3? Wynik podaj w mol•dm-3.
Schemat reakcji: Poprawna odpowiedź: 5.363
Ocena dla tego zadania: 0/2.
3 Punkty: 0/1 Zaprojektuj ogniwo bez przenoszenia, w którym będzie przebiegała reakcja
2AgCl = 2Ag + Cl2 Oblicz standardowe SEM tego ogniwa w 298K wiedząc, że standardowe powinowactwo tworzenia AgCl wynosi 108,7 kJ·mol

(…)

… reakcji zachodzącej w fazie gazowej stała szybkości reakcji rośnie 5-krotnie przy wzroście temperatury od 293 do 328 K. Ile wynosi energia aktywacji tej reakcji? Wynik podać w kJ/mol.
Poprawna odpowiedź: 36.74
Ocena dla tego zadania: 0/1.
1 Punkty: 0/1 Obliczyć siłę jonową 0.007 mol kg-1 roztworu K2SO4.
Poprawna odpowiedź: 0.0210
Ocena dla tego zadania: 0/1.
2 Punkty: 0/2 Zmydlanie pewnego diestru…
…: Niepoprawny
Poprawna odpowiedź: -1199.77
Ocena dla tego zadania: 0/1.
4 Punkty: 0/1 Dla pewnej reakcji zachodzącej w fazie gazowej stała szybkości reakcji rośnie 4-krotnie przy wzroście temperatury od 279 do 319 K. Ile wynosi energia aktywacji tej reakcji? Wynik podać w kJ/mol.
Odpowiedź: Niepoprawny
Poprawna odpowiedź: 25.64
Ocena dla tego zadania: 0/1.
5 Punkty: 0/2 Zmydlanie pewnego diestru glikolu…
…. Napięcie powierzchniowe roztworu wynosi 0.0701 , jego gęstość 977.4 . Odpowiedź podać w jednostkach układu SI. Poprawna odpowiedź: 0.002119
Ocena dla tego zadania: 0/1.
5 Punkty: 0/1 Stała szybkości reakcji drugiego rzędu o schemacie wynosi 0.0004 . Po jakim czasie stężenie produktów zrówna się ze stężeniem substratów, jeśli na początku reakcji stężenie A wynosiło 0.1595. Czas podać w sekundach…
…: -1.1264 Ocena dla tego zadania: 0/1.
4 Punkty: 0/1 Czas połówkowy pewnej reakcji opisanej równaniem 2A B przy stężeniu początkowym substratu A równym 0,02 wynosi 2.7363 s. Wyznaczyć stałą szybkości reakcji przyjmując, że reakcja jest rzędu drugiego. Stałą szybkości podać w [ ] z dokładnością do czterech cyfr dziesiętnych. Poprawna odpowiedź: 9.1364
Ocena dla tego zadania: 0/1.
5 Punkty: 1/1 Obliczyć…
…: 0/2.
Zamknij to okno
Czas połówkowy pewnej reakcji opisanej równaniem 2A B, przy stężeniu początkowym substratu A równym 0,01 M wynosi 4.6367 s. Obliczyć stałą szybkości reakcji, przyjmując, że reakcja jest rzędu pierwszego. Stałą szybkości podać w [ ] z dokładnością do czterech cyfr dziesiętnych. Poprawna odpowiedź: 0.0747
Ocena dla tego zadania: 0/1.
2 Punkty: 0/1 Dane jest ogniwo:
Ag | AgNO3…
… przepuszczono prąd o natężeniu I=1.541 A w czasie t=807 s. Obliczyć masę miedzi (w g), jaka wydzieliła się na katodzie. Masa atomowa miedzi wynosi M=63,55·10-3 kg·mol.
Poprawna odpowiedź: 0.4095
Ocena dla tego zadania: 0/1.
4 Punkty: 0/2 Pewna reakcja przebiega w roztworze jako przeciwbieżna reakcja pierwszego rzędu. Stała szybkości tworzenia produktów k1= 0.000131 s-1. Jeżeli przed rozpoczęciem reakcji…
…, a w temperaturze 337.6K wynosi 781.5 mmHg. Jakie jest ciepło adsorpcji (w J/mol)? Poprawna odpowiedź: -1495.05
Ocena dla tego zadania: 0/1.
3 Punkty: 0/1 Przeprowadzono elektrolizę wodnego roztworu CuSO4. W wyniku przepuszczenia prądu stałego o natężeniu 1.427 A na katodzie wydzieliło się 0.478 g miedzi. Obliczyć czas (w s), w jakim prowadzono proces. Masa atomowa miedzi wynosi 63.55·10-3 kg·mol.
Poprawna…
… wydzieliło się 0.344 g miedzi. Obliczyć czas (w s), w jakim prowadzono proces. Masa atomowa miedzi wynosi 63.55·10-3 kg·mol.
Poprawna odpowiedź: 799.8
Ocena dla tego zadania: 0/1.
2 Punkty: 0/1 Pewien roztwór wodny w rurce kapilarnej wznosi się na wysokość 17.5 mm. Obliczyć średnicę kapilary. Napięcie powierzchniowe roztworu wynosi 0.0702 , jego gęstość 991.7 . Odpowiedź podać w jednostkach układu SI…
… drugiego. Jej stała szybkości w temperaturze 273 K wynosi 0.8494 . Po jakim czasie przereaguje 90% nitroetanu w roztworze, w którym początkowe stężenie nitroetanu było równe 0,0040 a wodorotlenku sodu 0,0050 ? Czas podać w sekundach z dokładnością do czterech cyfr dziesiętnych. Poprawna odpowiedź: 1212.1726
Ocena dla tego zadania: 0/2.
4 Punkty: 0/1 Dane są standardowe potencjały półogniw =0,799V…
… . Można przyjąć, że ciecz idealnie zwilża powierzchnię kapilary. Odpowiedź podać w jednostkach układu SI. Poprawna odpowiedź: 1604
Ocena dla tego zadania: 0/1.
1 Punkty: 0/2 Stała równowagi K reakcji estryfikacji pewnego kwasu organicznego alkoholem etylowym w temperaturze 293 K wynosi 4. Jeżeli prowadzi się estryfikację w roztworze w którym początkowe stężenia kwasu i alkoholu wynosiły 1 M, to po czasie 9657 s…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz