Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 81

Nowelizacja ustawy o VAT - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

przepisów, wydając takie rozporządzenie Rada Ministrów powinna uwzględnić założenia ustawy budżetowej...

Prawo dewizowe - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 889

dyplomatycznych na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych. uzupełnienie z ustawy...

Gospodarka komunalna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

wykonawczych j.s.t. Samorząd może nabywac mienie albo z mocy ustaw (nabycie pierwotne), albo w wyniku własnej...

Normy prawne i przepisy prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1904

aktów tworzenia prawa (konstytucja, ustawy, rozporządzenia). Normy indywidualno - konkretne to akty...

Ppw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

nie jest wyrażona w ustawie; - rozporządzenia wykonawcze w oparciu o upoważnienie ustawowe u wydanie z upoważnienia...

Akty planowania - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1862

. 41 ustawy o samorządzie powiatowym. Natomiast w przypadku rozporządzeń porządkowych powiatowego...

Radia i TV, Historia radia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia prasy polskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

i telefonie, obejmującą również radiotelegrafię i radiotelefonię. Na mocy ustawy Minister Przemysłu i Handlu...