historia administracji - zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 6335
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
historia administracji - zagadnienia - strona 1 historia administracji - zagadnienia - strona 2 historia administracji - zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

W skład notatki wchodzi 48 zagadnień z historii administracji oraz opracowanie tych zagadnień. Pytania zawarte w tej notatce dotyczą takich zagadnień jak: przyczyny podjęcia reform ustrojowych w Polsce w II połowie XVIII w., reforma sejmu konwokacyjnego z 1764, uchwały sejmu delegacyjnego [sejmu replikowskiego] 1767-68, reformy sejmu czteroletniego, zarządzanie państwem w ustawodawstwie sejmu grodzieńskiego [1793] i w czasie insurekcji kościuszkowskiej, przyczyny upadku RP szlacheckiej, rozbiory Polski w świetle prawa międzynarodowego, ustrój administracyjny w zaborze pruskim do 1806-1807, ustrój polityczny autonomii galicyjskiej od 1861, struktura władz i urzędów w zaborze austriackim do 1809, ustrój władz i urzędów w zaborze rosyjskim do 1807 [zarządzanie ziemiami po zaborach], administracja państwowa w świetle konstytucji księstwa warszawskiego, administracja państwowa w ustawach zasadniczych Królestwa Polskiego z 1815 i 1932, samorząd w Galicji, samorząd w zaborze pruskim, ziemie polskie w czasie I wojny światowej 1914-1918 (organizacja władz okupacyjnych, sądownictwo), przesłanki odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, przebieg kształtowania się państwa polskiego w 1918-1921, koncepcja odbudowy państwa polskiego po I wojnie światowej, kształtowanie się ustroju Polski w latach 1918-1921, zasady naczelne konstytucji marcowej z 17.031921 i łączące się z konstytucją kompetencje władzy wykonawczej, status autonomiczny woj. Śląskiego w Polsce międzywojennej, administracja państwowa w okresie rządów parlamentarnych w II RP, zmiany ustroju politycznego państwa, wprowadzone przez nowelę sierpniową [1926], kompetencje prezydenta II RP wg konstytucji marcowej, kwietniowej i noweli sierpniowej, zasady naczelne konstytucji kwietniowej [23.04.1935], administracja terytorialna w II RP, samorząd w II RP, zasady naczelne sądownictwa w Polsce międzywojennej, ustrój sądownictwa w okresie międzywojennym wg rozporządzenia prezydenta z 1928r, konsekwencje wprowadzenia stanu wojennego i wyjątkowego we wrześniu 1939, sytuacja polityczno-prawna ziem polskich wcielonych do Rzeszy w 1939, sytuacja polityczno-prawna ziem polskich pod okupacją sowiecką, sytuacja polityczno-prawna ziem polskich wchodzących w skład GG [12.10.1939], polskie organy państwowe na emigracji w czasie II wojny światowej, struktura organów cywilnych rządu londyńskiego w okupowanym kraju w latach II wojny światowej, koncepcja granic Polski po II wojnie światowej wg obozu londyńskiego i komunistycznego, postanowienia konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie w sprawie polskiej, program PKWN, ustrój polityczny Polski w latach 1944-51, zasady naczelne konstytucji z 1952, kompetencje władzy wykonawczej wg konstytucji z 1952, rada związków zawodowych w systemie politycznym Polski po II wojnie światowej, ustrój polityczny Polski w latach 1952-89, źródła prawa administracyjnego w Polsce po II wojnie światowej, samorząd terytorialny w III RP, przeobrażenia ustrojowe w Polsce po 1989, rekrutacja urzędników do administracji państwowej od połowy XVIII w. do czasów współczesnych

Przyczyny podjęcia reform ustrojowych w Polsce w II połowie XVIII w.
Scharakteryzuj reformy sejmu konwokacyjnego z 1764
Przedstaw uchwały sejmu delegacyjnego [sejmu replikowskiego] 1767-68
Omów reformy sejmu czteroletniego [wielkiego]
Przedstaw zarządzanie państwem w ustawodawstwie sejmu grodzieńskiego [1793] i w czasie insurekcji kościuszkowskiej
Przyczyny upadku RP szlacheckiej
Rozbiory Polski w świetle prawa mi ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz