Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 82

Prawo wspólnotowe UU

Pobrań: 28
Wyświetleń: 1463

. Rozporządzenia Swoim charakterem zbliżone są do ustaw polskiego porządku prawnego, pełnią rolę ujednolicającą...

Ochrona konkurencji - wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 973

są w świetle ustawy zakazane i traktowane jako nieważne z mocy prawa. Np. przy zawarciu umowy wymuszającej...

Wykład 1 Prawo finansowe

 • dr hab. Anna Jurkowska
 • Prawo finansowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2527

- prywatne prawo bankowe - ustawa „Prawo Bankowe”; na przykład Umowa kredytowa (cywilno - prawna). Ponadto...

Normy prawne: podział. definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1183

rozporządzeniu      Przepis prawny - zdanie zawarte w akcie normatywnym, np. w ustawie, wyodrębnione w postaci...

Wieloletni plan finanosy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1484

zniesienia lub przekształcenia ministerstwa prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia dokonuje...

Wykład - agencja wykonawcza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1386

państwa Organy uprawnione do tworzenia Na mocy odrębnej ustawy Powiązanie z budżetem Budżetowanie netto...

Ustawa o finansach publicznych

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 168
Wyświetleń: 973

, będącą dłużnikiem. 2. Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób klasyfikacji...