Akty planowania - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty planowania - wykład - strona 1 Akty planowania - wykład - strona 2 Akty planowania - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Kolejnym typem aktów normatywnych są akty planowania. Aktami planowania doktryna nazywa występujące zarówno w ustawach ustrojowych samorządowych pojęcie programu gospodarczego, które zawarte jest w przepisie art. 18 pkt. 6 ustawy o samorządzie gminnym, a także pojęcie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, które występuje w ustawie materialnej z 82 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi. Charakter prawny aktów planowania jest jednym z bardziej kontrowersyjnych zagadnień w doktrynie. W powojennej doktrynie prawa administracyjnego daje się wyraźnie zauważyć ewolucja poglądów. W okresie PRL akty planowania traktowano jako wiążące dyrektywy o normatywnym charakterze. To stanowisko było uzasadniane tym, że plany były tworzone w trybie przewidzianym dla norm prawnych. Niedawno z tego jednolitego prawie stanowisko w okresie PRL doktryna zaczęła się wycofywać. Miało to miejsce szczególnie w początkowym okresie transformacji ustrojowej. Prof. Rybicki w tym czasie twierdził, ze plany mogą określać ogół warunków prawnych dla wydawanych aktów indywidualnych, ale nie mogą stanowić podstawy prawnej. Wraz ze zmianą tak radykalną tego stanowiska, ze akty planowania nie mają normatywnego charakteru pojawiła się w doktrynie kontrowersja. Jak współcześnie ta kontrowersja jest rozwiązywana? Większość przedstawicieli w tym też pani prof. Dąbek twierdzi, że poglądy o normatywnym wiążącym charakterze norm prawnym nie mogą być zaakceptowane, ponieważ stanieją istotne różnice norm planu z typowymi normami planu prawnego. Przypisywanie norm zawartych w planie charakteru norm generalno- abstrakcyjnych oznaczyło by, ze są one kierowane do nieokreślonego konkretnie adresata, stan faktyczny wyznaczają abstrakcyjnie i w związku z tym nadają się do wielokrotnego zastosowania. Tymczasem postanowienia zawarte w planach tych warunków nie spełniają- często są konkretnie, bowiem często wyznaczają konkretnego wykonawcę i jego zadania. Często też ich zastosowanie wyczerpuje się po wykonaniu określonego zadania. Normy planowe zatem określają zadania do wykonania- czyli cel, który ma być osiągnięty, a nie nakazane i zakazane działania. Sposób realizowania tego celu jest wyznaczony bardzo ogólnie, a podmioty zobowiązane do wykonania mają dużą swobodę w wyborze środków realizacji. Często sposób realizacji jest konkretyzowany innymi aktami prawnym lub przepisami. Mało tego- normy planowe są uchwalane na z góry określony czas po którym tracą swoją moc. Zatem w przypadku wykonania planu dochodzi niejako do skonsumowania zawartych w nim norm. Adresatami aktów prawa planowania sa jednostki odpowiedzialne za wykonanie prawa, a więc np. jednostki samorządu terytorialnego. Stąd też pani prof. Dąbek mówi, że akty prawa planowe mają charakter wewnętrzny, konkretny, a nawet indywidualno-konkretny. To sprawia, ze jej zdaniem samorządowych aktów planowania nie można zaliczyć do aktów prawa miejscowego albowiem nie maja one cech źródeł prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności nie są aktami prawa miejscowego programy gospodarcze, powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli, powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Nie są tez aktami prawa miejscowego priorytety współpracy zagranicznej województwa czy strategia rozwoju województwa czy programy województwa. Ta teza o nie normatywnym charakterze planów nie odnosi się jednak (!!!to jest bardzo ważne!!!) do szcz

(…)

… pracy. Nie są tez aktami prawa miejscowego priorytety współpracy zagranicznej województwa czy strategia rozwoju województwa czy programy województwa. Ta teza o nie normatywnym charakterze planów nie odnosi się jednak (!!!to jest bardzo ważne!!!) do szczególnego rodzaju planów jakim jest przewidziane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego…
… wskazania naruszenia interesu prawnego prze przepisy ustawy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi specyficzny wyjątek od ogólnego charakteru aktów planowania, które normatywnego charakteru nie mają. Kolejny typ aktów normatywnych, czyli uchwały budżetowe. Trudności z określeniem charakteru prawnego budżetu są wcale nie mniejsze niż te, które dot. charakteru innych planów. Spowodowane…
… ustawodawcy. To wynika też z zasad techniki prawodawczej, ale odnosi się to też do innych aktów np. rozporządzeń.
Przesłanka faktyczna. Ona też ma zamysł pieczy przed nadmiernym korzystaniem z możliwości stanowienia porządkowych aktów prawa miejscowego. W ustawach ustrojowych są enumeratywnie wymienione dobra , które mogą zostać naruszone i wymagają ochrony. Znowu ta niechlujność ustawodawcy spowodowała…
… urzędu morskiego zawarte w ustawie z 1991 r o obszarach morskich RP, uprawnienie okręgowych izb rybołówstwa morskiego zawarte w ustawie z 2004 r. o rybołówstwie, uprawnienie powiatowego lekarza weterynarii zawarte w ustawie z 2004r. o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt. Ta niedbałość, niechlujność legislacyjna wymaga dodatkowych zabiegów wyjaśniających orzecznictwa i doktryny…
…. Poza tym trzeba w momencie podejmowania decyzji związanej z wydaniem przepisów porządkowych stwierdzić czy pozostawiona luka w prawie nie ma charakteru celowego jako luka nie do wypełnienia. Dot. to będzie sfery stosunków społecznych, w ogóle nie poddających się regulacji prawnych - istniejących obiektywnie poza granicą ingerencji prawodawczej. W takich sytuacjach kiedy materia w ogóle nie nadaje się do regulacji prawnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz