Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 46

Wspólnotowy wymiar sprawiedliwości

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 427

, mogą zaskarżyć każdy akt prawa wspólnotowego - rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, niektóre znia i opinie...

Gminy o specjalnym statusie - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Radosław Giętkowski
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2863

prawie tak samych jak wybory do rady gminy; do radnych dzielnicy z mocy ustawy stosuje się odpowiednio przepisy...

Obszary prawnie chronione- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

jest w rozporządzeniu Min. Ochron. Środowiska. Przy każdej inwestycji należącej do tej grupy musi być dołączona decyzja...

Podział administracyjny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

rozporządzenia Rady Ministrów, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zainteresowanych gmin...

Prawo w społeczeństwie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1253

. 5 Rozporządzenia - z mocy ustawy wydaje Rada Ministrów z upoważnienia sejmu. 6 Rozporządzenia...

Cenzura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1400

). Wprowadzono dwa akty wykonawcze: rozporządzenie prezydenta (z października 1926 r.) dotyczące kar za zniewagę...