gminy o specjalnym statusie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3213
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
gminy o specjalnym statusie - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Gminy o specjalnym statusie - odrębności ustroju gmin które wykonują zadania o szczególnym charakterze określają szczególne ustawy. Gminami tymi są - Miasto Stołeczne Warszawa, Gminy uzdrowiskowe.
Miasto Stołeczne Warszawa - Ustawa z 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy. W-wa to miasto na prawach powiatu. Charakterystyczne dla tego miasta to wykonywanie szczególnych zadań wynikających ze stołecznej funkcji. W-wa poza zadaniami gminnymi i powiatowymi ma także ustawowo zlecone zadania z zakresu administracji rządowej. To zadania ściśle związane z tym, że jest to stolica państwa. Chodzi o takie zadania jak: zapewnienie warunków niezbędnych do funkcjonowania w tym mieście naczelnych i centralnych organów państwowych ma obowiązek zapewnić warunki niezbędne do funkcjonowania obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, organizacji międzynarodowych
zapewnia warunki niezbędne do przyjmowania delegacji zagranicznych
zapewnienie funkcjonowania urządzeń publicznych o charakterze infrastrukturalnym które mają znaczenie dla stołecznych funkcji miasta Szczególny status gminy warszawskiej wynika także z wielkości i liczebności miasta.
Swoistości ustrojowe Warszawy:
obszerniejszy skład rady miasta - więcej niże 45 radnych
obowiązkowe istnienie jednostek pomocniczych - dzielnic
ustawowe określenie zakresu działania dzielnicy organ stanowiący w dzielnicy czyli rada dzielnicy jest mocno upodobniona do rady gminy - w Wwie rada dzielnicy jest nie tylko organem stanowiącym ale ma też funkcje kontrolne , tak jak rada gminy; wybory do rady dzielnicy w Wwie odbywają się na zasadach prawie tak samych jak wybory do rady gminy; do radnych dzielnicy z mocy ustawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące radnych w radzie gminy; organ wykonawczy w dzielnicy - zarząd, ustawa w Wwie określa skład (od 3 do 5 osób) i jest wybierany przez radę. W skład tego zarządu w Wwie wchodzi burmistrz dzielnicy, zastępcę/ców i pozostałych członków
ustawowe określenie minimalne środki budżetowe miasta, które muszą być przeznaczone do dyspozycji dzielnicy czego w innych gminach nie ma
Dzielnice nie posiadają osobowości prawnej. W Warszawie dzielnice są podobne do gmin, ale nimi nie są. Gminą jest cała Warszawa. Gmina uzdrowiskowa - ustawa z 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym; gmina uzdrowiskowa to gmina której obszarowi albo w części nadano status uzdrowiska. Status uzdrowiska nadaje gminie rada ministrów w drodze rozporządzenia. Uwzględnia się naturalnych surowców leczniczych jak również właściwości lecznicze klimatu. Gmina ta dodatkowo realizuje zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. Mamy tu też pewną swoistość ustrojową jest funkcjonowanie dodatkowego organu - Komisję Uzdrowiskową, która jest organem działającym przy radzie gminy i ma funkcje względem tej rady opiniodawcze-doradcze w sprawach dotyczących uzdrowiska.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz