Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 45

Istota samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

danego województwa, też Warszawa ale w ustawie); tworzone i określane terytorium rozporządzeniem RM...

Spis pytań egzaminacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1162

wydania rozporządzenia. 4. Skutki orzeczenia TK o niezgodności z konstytucją aktów normatywnych. PTANIA...

Znajomość prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3437

- konstytucje, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe Dziennik Urzędowy...

Obowiązywanie prawa - Reguły kolizyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1253

, mają one treść: „traci moc ustawa z dnia… o …”, „uchyla się rozporządzenie…”, derogacja milcząca = derogacja...

Legislacja administracyjna 28 marca 2011

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Lechosław Rojewski
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1288

rozporządzenia. „organy władzy wydają akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych...