prawo konstytucyjne - zasada supremacji parlamentu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2772
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo konstytucyjne - zasada supremacji parlamentu - strona 1

Fragment notatki:

doc. Przedmiot prowadzony jest na Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense.

Notatka zawiera zagadnienia takie, jak: charakterystyczne elementy systemu brytyjskiego parlamentarno –gabinetowego, zasada supremacji parlamentu, funkcja ustawodawcza, charakterystyka władzy wykonawczej, gabinet i rząd, zadania wykonywane przez gabinet, cechy charakterystyczne dla systemu prezydenckiego, uprawnienia Kongresu, kadencja w Senacie, władza nad sakiewką, charakterystyka kompetencji prezydenta USA, funkcje prezydenta, system mieszany na przykładzie Francji, tworzenie systemu parlamentaryzmu zracjonalizowanego, przykład systemu kanclerskiego – systemu rządów kanclerskich, państwo socjalne.

Notatka pozwoli na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z przedmiotu Prawo konstytucyjne. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu.

Charakterystyczne elementy systemu brytyjskiego parlamentarno -gabinetowego.
Parlament - to organ podstawowy.
Pierwsza rzecz to:
Zasada supremacji parlamentu.
Ona sprowadza się do takich trzech założeń:
Nie ma takiego prawa, którego parlament nie mógłby uchwalić lub zmienić.
Żaden parlament nie jest związany ustawami wcześniej uchwalonymi, ani też żaden parlament nie może związać swoimi ustawami innych parlamentów tzn. brytyjskich innych parlamentów.
Nikt nie może uznać ustawy za nieważną, nawet sądy.
Funkcja ustawodawcza
Wybory do parlamentu brytyjskiego są większościowe i jedno mandatowe.
Okręgi jedno mandatowe istnieją od 1880 roku i w konsekwencji można mówić, że wykształciły się okręgi pewne czyli takie w których wygrywają kandydaci jednej partii Co 8 -10 lat powołuje się komisje , która dokonuje kontroli aktualizacji granic okręgów wyborczych. Nie ma formalnej kadencji parlamentu. Obowiązuje zasada że rozwiązuje się Izbę Gmin wówczas gdy pojawiają się problemy gdy istniejący rząd nie może ich rozwiązać. Mandat posłów jest wolny, ale jest bardzo związany decyzjami partii.
Parlament obraduje na sesjach, która trwa ok. jednego roku. Obowiązuje zasada dyskontynuacji prac parlamentu. To jest instrument, którym opozycja może oddziaływać na partię rządzącą, ponieważ jeśli nie dojdzie do uchwalenia ustawy to trzeba ponownie złożyć inicjatywę ustawodawczą. Jeśli rząd chce zrealizować swoje projekty to musi iść na daleko idące ustępstwa wobec opozycji. Powołuje się spikera- lidera Izby, który kieruje jej obradami. Lider powinien być bezstronny tak aby gwarantować właściwy przebieg obrad.
Powołuje się komisje i jest ich 10 i to sa tzw. komisje ustawodawcze one rozpatrują projekty ustaw publicznych. Drugim rodzajem są komisje kontrolne o charakterze resortowym. Występują także frakcje parlamentarne. Frakcja partii rządzącej i frakcja opozycyjna. Frakcja opozycyjna tworzy gabinet cieni który jest alternatywą wyborczą. Opozycja ma 21 % czasu na zgłaszanie wniosków z całości obrad. Ma prawo wyboru mowy tronowej, którą wygłasza na rozpoczęcie sesji królowa. Królowa przedstawia mowę, którą jej przygotowuje premier, to jest program rządu. Dyskusja nad mową tronową stanowi pewien rodzaj kontroli nad rządem. Izbę wyższą parlamentu stanowi Izba Lordów. W Izbie Lordów są komisje, które zajmują się np. ustawodawcze. Zawsze są frakcje parlamentarne, ale zdecydowana większość członków Izby Lordów należy do Partii Konserwatywnej. Jeśli chodzi o podstawową funkcję parlamentu tzn. stanowienie prawa to niczym nie jest ograniczony zakres materii ustawodawczej. Wszystko może być przedmiotem regulacji parlamen

(…)

…. Przykładem polskim jest nowela sierpniowa z 1926 r. Rzecz polega na tym że to nie parlament uchwala pewne akty o mocy ustawy tylko inny podmiot należący do władzy wykonawczej. W tym przypadku prezydent był uprawniony do uchwalania rozporządzeń z mocą ustawy. Zamiast parlamentu, który nie potrafił uchwalić ustawy bo był skłócony prezydent wydawał rozporządzenie z mocą ustawy. Chodzi o to, że zamiast…
… zwrócić się do parlamentu o upoważnienie na czas ograniczony do wydawania ordynansów w dziedzinach normalnie należących do zakresu ustawy. Konstytucja hiszpańska stanowi, że kortezy generalne mogą przenieść na rząd władzę stanowienia norm z mocą ustawy w zakresie określonych spraw nie wymienionych w różnych innych przepisach. Taka delegacja może być powierzona wyraźnie dla konkretnych spraw…
… do zakresu ustawy. Konstytucja Hiszpanii stanowi, że kortezy generalne mogą przenieść na rząd władze stanowienia norm z mocą ustawy w zakresie określonych spraw. Taka delegacja określa rodzaj spraw i czas trwania upoważnienia. Ponadto w razie nadzwyczajnej i pilnej potrzeby rząd może stanowić tymczasowe akty ustawodawcze, które przyjmują postać dekretów z mocą ustawy. Dekrety te muszą być poddane kontroli…
… się o następujące założenia:
godna egzystencja
równość socjalna
pomoc socjalna
W ten sposób rozumiane jest państwo socjalne.
Władzę ustawodawczą wykonuje Bundestag, w którym mamy różne komisje, podobnie jak w innych parlamentach. Wybory do tej izby parlamentu niemieckiego są wolne. Bundesrat, który składa się z delegatów rządów krajowych.
Funkcje parlamentu:
ustawodawcza, jest odpowiedni podział kompetencji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz