Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 33

Prawo żywnościowe-wtęp

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 749

jest opublikowanie w „Dzienniku Ustaw RP”. ROZPORZĄDZENIE: Akt normatywny ściśle związany z ustawą, akt wykonawczy...

Źródła praw i wolności jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1148

nie może być sprzeczna z konstytucją 3 ratyfikowane umowy międzynarodowe 4 rozporządzenie z mocą ustawy- wydawane...

Interoperacyjność - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

zawartych w tych ustawach upoważnień rozporządzeniach. Rolę koordynującą modernizację rejestrów publicznych...

Wykład - ustawy o ochronie przyrody

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1057

-krajobrazowy i stanowisko dokumentacyjne; (na mocy zarządzenia, później rozporządzenia wojewody lub uchwały...

Pryncypat - wczesne cesarstwo.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

rogatae - ustawy uchwalane na zgromadzeniu ludowym Leges datae - rozporządzenia regulujące sprawy podległe...

Obowiązywanie prawa - Vacatio legis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1302

uchyla się (deroguje się) ustawą, rozporządzenie rozporządzeniem itd. - wyjątek - upoważnienie...

Wykład 2 z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 889
Wyświetleń: 1470

z normy prawnej, na koszt tej osoby. Przymus przy egzekucji świadczeń pieniężnych polega na rozporządzeniu...

Akty prawa miejscowego - Rada gminy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Lechosław Rojewski
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

powszechnie obowiązującego. Są wydawane na podstawie upoważnienia (mniej szczegółowe niż dla rozporządzenia...