Podłoże gospodarczo-społeczne epoki pryncypatu.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podłoże gospodarczo-społeczne epoki pryncypatu. - strona 1 Podłoże gospodarczo-społeczne epoki pryncypatu. - strona 2 Podłoże gospodarczo-społeczne epoki pryncypatu. - strona 3

Fragment notatki:

Stosunki socjalne zanik dawnej arystokracji - najwyższą warstwę społeczną tworzą urzędnicy cesarscy i wielcy kupcy
stan senatorski staje się dziedziczny - dostęp do senatu mają tylko synowie senatorów; stan senatorski był związanyz tytułem vir clarissimus - „mąż najznakomitszy”
cesarz mógł uzupełniać jednak skład senatu - w drodze adlectio lub poprzez nadanie danej osobie oznaki stanu senatorskiego (latus clavus)
cenzus stanu senatorskiego - 1 mln sesterców
stan rycerski (ekwici), cenzus - 400 tys. sesterców
tytuł - vir egregius (mąż znamienity), przynależneść osobista, niedziedziczna
ordo decurionum
członkowie rad miejskich, „lokalna arystokracja”
cenzus: 20 i 100 tys. sesterców
wydatki z osobistego majątku, organizacja igrzysk, remont budowli, czynności kultowe.
chłopi, proletariat - bez zmian
nadal duże różnice majątkowe
potentiores - możni
humiliores - obywatele niskiego pochodzenia
niewolnicy i wyzwoleńcy cesarscy - obsadzali sporą część stanowisk państwowych, często pełnili funkcję „procuratores” (administratorów fiskalnych)
Romanizacja zachodu - wchód nadal pozostaje hellenistyczny.
Constitutio Antoniniana
Cesarz Karakalla (Antoninianus Caracalla) nadaje rzymskie prawo obywatelstwa wszystkim mieszkańcom rzymskiego imperium światowego w 212 r. n.e. Potem cesarz ten także obniża wartość pieniądza przyczyniając się do pojawienia się inflacji.


(…)

… t r a o r d i n a r i u m.
Z biegiem czasu juryści zaczęli zbierać rozporządzenia cesarskie, zwłaszcza reskrypty. Najstarszy poświadczony źródłowo zbiór w 20 księgach pochodził od Papiriusa Iustusa. PRAWO PAŃSTWOWE (prawo oficjalne) I PRAWO LUDOWE (prawo lokalne)
Zasada osobowości prawa - „prawo idzie za człowiekiem” (szczególnie widoczne jest to w ius gentium). Zasada ta dominowała w późnej republice i w pryncypacie.
Istniejące za pryncypatu systemy prawa:
ius civile
ius gentium
ius honorarium
prawo cesarskie
Tylko przepisy prawa cywilnego - zastrzeżone dla obywateli rzymskich (chyba, że grupa cudzoziemców miała comercium i conubium)
Wszyscy poddani rzysmskiego imperium bez obywatelstwa - zatrzymali swoje rodzinne prawo.
R z y m s k i e p r a w o o b r o t o w e - obowiązuje w całym imperium…
… się najbardziej wpływowym organem w państwie i ma niejako władzę prawodawczą
okres zmagania się dwu czynników: senatu, mającego jakoby władzę prawodawczą i imperatora, uzurpującego sobie tę władzę Edictum Salvianum (Edictum Perpetuum, Edictum Hadrianum)
Redakcja ostatecznej treści edyktu pretora miejskiego - dokonana przez Salviusa Iulianusa na polecenie cesarza Hadriana. Pretor był nim odtąd związany - edykt…
… obywatelstwa wszystkim mieszkańcom rzymskiego imperium światowego w 212 r. n.e. Potem cesarz ten także obniża wartość pieniądza przyczyniając się do pojawienia się inflacji.
ZGROMADZENIA LUDOWE , SENAT, PRETOR
Prawo stanowione za pryncypatu:
ustawy (zanik pod koniec I w n.e.)
uchwały senatu
edykty magistratur
rozporządzenia cesarskie - constitutiones principum
opinie jurystów na podstawie ius respondendi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz